Door de recente bomenkap is natuur- en recreatiegebied Vlietland ,,erg toegetakeld.’’ Dat heeft wethouder Floor Kist gezegd in een debat met een aantal raadsleden. Op verzoek van PvdA-raadslid Marjan van Giezen gaat de bestuurder een concept brief opstellen gericht aan de provincie waarin om een snelle herplant wordt gevraagd.  Die zal dan ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Monica Velu (GBLV) opperde de mogelijkheid om als gemeenteraad eerst een motie aan te nemen waarin de eigen mening wordt uitgesproken en waarvan de brief dan een uitvloeisel kan zijn. Zijn wees op de gang van zaken in Voorschoten waar op eenzelfde manier is gewerkt. Kist gaf aan graag betrokken te zijn geweest bij het Voorschotense initiatief. Volgende week zit hij weer met provinciale bestuurders om tafel om het onder andere over de bomenkap in Vlietland te hebben.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter