Nieuws
Twijfel aan uitspraken wethouder Kist

Er is twijfel gerezen rond uitspraken van wethouder Floor Kist inzake leningen die afvalbedrijf Avelex in 2016 aanging. Het ging daarbij om twee leningen van tezamen 19 miljoen euro.

Volgens Kist, zelf lid van het dagelijks bestuur van Avalex, is er op 5 oktober 2016 besloten de twee leningen aan te gaan. ,,In mijn herinnering wel’’, zo liet de bestuurder op een vraag van VVD-raadslid Ton Overmeire weten.

Op de filmbeelden van de vergadering van een gemeenteraadscommissie waar de zaak aan de orde was, is echter ook wethouder Frank Rozenberg te zien. Die is lid van het algemeen bestuur van Avalex.

Op het moment dat Rozenbergs collega Kist zegt dat er op 5 oktober over de leningen is besloten, schudt Rozenberg ‘nee’ met zijn hoofd en lijkt dat ook voor zichzelf uit te spreken gezien zijn mondbeweging.

In de agenda voor de Avalex-vergadering van 5 oktober stond ‘Het voorstel voor een langlopende lening aangaande per december 2016 aan te bieden ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur’. Dat duidt erop dat er geen besluit was genomen en dat pas in december beslist zou worden.

Beide leningen zijn inderdaad in december aangegaan vanwege de toen gunstige rentestand. Volgens de regels moeten besluiten tot het aangaan van leningen door Avalex vooraf goedgekeurd worden door het Dagelijks en het Algemeen bestuur. Dat is niet gebeurd waardoor de rechtmatigheid van het besluit in het geding is.

Avalex is eigendom van zes gemeenten volgens een zogenoemde Gemeenschappelijke regeling. Het bedrijf heeft de leningen nodig om financieel te kunnen overleven. In het geval van beide leningen werd zelfs de afgesproken kaslimiet overschreden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter