De regio Haaglanden, waaronder Leidschendam-Voorburg, heeft te maken met een stijgend tekort aan woningen.  Nu al wachten mensen gemiddeld 40 maanden op een woning. Drie jaar geleden was dat nog 28 maanden.

Dat staat in de Regionale woonvisie die door de gemeenten in de regio is opgesteld. Zij noemen het stijgende woningtekort ‘een bedreiging’. Het tekort doet zich bij koop- en huurwoningen voor, van goedkoop tot duur, vrijstaand of flats.

De gemeenten constateren een gebrek aan ruimte voor woningbouw. Dat betekent dat er binnen de bebouwde kom bijgebouwd moet worden. Maar dat is dan vaak weer dure grond.

Andere bedreigingen zijn het ontstaan van probleemwijken (criminaliteit, armoede, slechte gezondheid, radicalisering), de vergrijzing (te weinig woningen voor ouderen) en de slechte financiële situatie bij woningcorporaties (verantwoordelijk voor sociale woningbouw).

Als ‘zwakke punten’ noemen de gemeenten de oude woonwijken, woonwijken met weinig karakter, het overschot aan ‘dure’ sociale woningen en de soms slechte verbindingen tussen woon- en werkgebieden.

Tot 2025 rekenen de gemeenten op de komst van zo’n 50.000 huishoudens, veelal alleenwonende jongeren en ouderen. In de plannen staat nu de bouw van 45.600 woningen waarvan 25.000 in de komende vijf jaar.

De gemeenten willen inzetten in duurzame woningen zonder gasaansluiting, en zogenoemde ‘levensloopbestendige’ woningen voor ouderen. Concrete getallen noemen zij niet. Ook spreken ze over wijkvernieuwing met als etiket ‘next generation’ woonwijken. Volgens de gemeenten is wonen de basis van een nieuwe economie.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter