De gemeente bekijkt of een kleine duizend kunstvoorwerpen, die men in beheer of in bezit heeft, voor de gemeente behouden moeten blijven. Naast de beelden in de openbare ruimte en de schilderijen die in tal van gebouwen hangen, beschikt de gemeente ook over een enorm depot. Daarin liggen vele honderden stukken opgeslagen. Die opslag kost geld en men vraagt  zich af het behoud van al die kunst wel nodig is.

Daarom hebben ambtenaren en de Kunstwacht de hele collectie in kaart gebracht. Nu is een grote groep mensen uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van al die stukken. Dat zijn naast politici vooral vertegenwoordigers uit het culturele leven. Als die hun zegje hebben gedaan, heeft de gemeenteraad uiteraard het laatste woord. Wanneer het kunstbeheer daar ter sprake komt is nog niet bekend.

De collectie van de gemeente bestaat globaal uit kunstwerken uit de 20ste eeuw. Een enkel object stamt uit de 19de, 18de of 17de eeuw. Door opdrachten aan kunstenaars, schenkingen, aankopen en door het feit dat bepaalde historische objecten er al waren is de collectie geleidelijk ontstaan zonder een duidelijke lijn.

De verscheidenheid in de collectie is dan ook groot. Bronzen, aquarellen, grafiek, losse reliëfs, plaats gebonden reliëfs en mozaïeken, historische kunstwerken, fotografie, vrije kunst en openbare monumenten. Door de fusie van de twee gemeenten in 2002 zijn de kunstcollecties van beide gemeenten samengevoegd. Daardoor overstijgt de collectie de landelijke norm met een 66 procent.

In 2015 heeft Kunstwacht de gehele collectie geïnventariseerd, gefotografeerd en geregistreerd. Daarbij is een onderscheid gemaakt in binnen- en buitenkunst en zijn alle geïnventariseerde werken opgenomen in een computersysteem.

In de huidige vorm is de collectie te omvangrijk om op langere termijn verantwoord te kunnen beheren. Er is dan ook besloten delen van de collectie af te stoten. Xo ontstaat een hanteerbare collectie die op verantwoorde wijze beheerd kan worden. De collectie wordt vooral gebruikt om de gemeentelijke gebouwen en de buitenruimten aan te kleden. Daarnaast worden historische stukken behouden. De gemeente wil de collectie toegankelijk maken voor het publiek.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter