Nieuws
Waardevolle beelden verhuizen

Een vijftal zandstenen beelden en een kruisbeeld, gemaakt door de bekende kunstenaar Albert Termote, verhuizen van de katholieke kerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming aan de Laan van Nieuw Oosteinde in Voorburg naar de Sint Martinuskerk aan het Oosteinde, ook in Voorburg. De eigenaar van beide kerken, het bisdom Rotterdam, heeft daar toestemming voor gevraagd.

De Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming is sinds 1 januari 2008 dicht. Onlangs werden plannen gepresenteerd er een stadskas van te maken. Binnen zouden dan groenten geteeld kunnen gaan worden. Het dak dient daartoe open gemaakt te worden waarbij de pannen en het hout vervangen worden door glas of ander licht doorlatend materiaal.

De kerk – stammend uit 1924/1925 – is een rijksmonument. Dat betekent dat er ex- en intern niets aan veranderd mag worden zonder toestemming vooraf. Het verplaatsen van de beelden en het kruisbeeld valt daar ook onder. Albert Termote maakte die in 1925 en 1926.

Termote was een Belg (geboren in 1887) die in 1922 in Voorburg kwam wonen en daar tot zijn dood in 1978 bleef. Termote maakte ruiterstandbeelden (waaronder Corbulo die op de hoek Koningin Julianalaan en Prins Bernhardlaan in Voorburg staat), kerkelijke werken, standbeelden, portretten, herdenkingsmonumenten (zoals de bank annex monument bij gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard op 7 januari 1937 in het Juliana-Bernhardpark in Voorburg), oorlogsmonumenten, penningen, houtsnijwerken en kleinere bronzen beelden.

Eind 2014 redde Museum Swaensteyn nog drie beelden van Albert Termote. Die stonden in de Heilige Sacramentskerk aan de Sportlaan in Den Haag, die zou worden gesloopt. Inclusief de beelden. (foto van interieur kerk met beelden: Collectie Nederland)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter