Nieuws
Gemeente: ‘We hebben steken laten vallen’

,,We hebben steken laten vallen.’’ Dat heeft een ambtenaar van de gemeente Leidschendam-Voorburg bewoners op een bijeenkomst over de plaatsing van een windmolen op het CEVA-terrein aan de Westvlietweg laten weten. Dat is weliswaar Haags grondgebied doch vlak bij het Zeeheldenkwartier en Park Vronesteyn.

De molen werd eind vorig jaar gebouwd tot grote verrassing van de omwonenden. De gemeente verloor eind 2015 een zaak bij de Raad van State tegen de Haagse molenbouw. De eigen inwoners werden daarover, noch in het vervolg daarvan geïnformeerd. Formeel omdat dit de taak was van de initiatiefnemers en de gemeente Den Haag.

Volgens de betrokken ambtenaar van de gemeente heeft echter ‘iedereen’ steken laten vallen. Een nadere uitleg gaf zij echter niet.

Op een bord dichtte de gemeente zich een ‘toezichthoudende rol’ toe ‘om bewoners scherp te houden’. Wat daarmee bedoeld werd, werd niet nader uitgelegd. Feit is dat de gemeente Leidschendam-Voorburg na de verloren rechtszaak machteloos is.

Uit informatie van de gemeente bleek dat men op 19 juni 2012 al wist van de Haagse molenbouwplannen. Toen is aan Den Haag om overleg over de zaak gevraagd. In juli 2013 stapte de gemeente naar de rechter om de Haagse plannen tegen te houden. Nadat men die zaak in mei 2014 had verloren, volgde de stap naar de Raad van State.

Volgens een aanwezige ambtenaar van de gemeente Den Haag dateren de plannen voor de molen al uit 2010. Hij adviseerde klagende omwonenden uit Leidschendam-Voorburg enig geduld te hebben. Na de eerste schok treedt er volgens hem gewenning op. Zijn collega vond het wel ‘opvallend’ dat dit soort zaken altijd op de grens van het eigen gebied en dat van de buurgemeente worden gepland.

Dat er destijds een Beheersverordening Vlietzone maakt volgens een jurist van de gemeente Den Haag niets uit voor de molenbouw. Een dergelijke verordening geldt alleen voor de toestand op dat moment. Het voorziet niet in nieuwe plannen in de toekomst.

In een stuk ‘Windturbine Den Haag’, opgesteld door de provincie Zuid-Holland, wordt overigens de mogelijkheid open gelaten dat er in de omgeving van het Prins Clausplein of elders in Den Haag nieuwe windmolens worden gebouwd. ,,Dit hangt mede af van het toekomstige rijksbeleid en van de duurzaamheidsambities van lokale overheden’’, aldus de provincie. Het stuk werd op de bijeenkomst verspreid.

Overigens mag Den Haag van de provincie windmolens tot een hoogte van 45 meter plaatsen binnen het eigen grondgebied. ,,De gemeente Den Haag heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt’’, constateert de provincie.

Voor de bijeenkomst, in de Oude Kerk in Voorburg, was overigens door de gemeente Den Haag een beveiligingsbedrijf ingehuurd. Dit kennelijk uit angst voor protestacties van inwoners uit Leidschendam-Voorburg. (foto Charles Groeneveld)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter