Nieuws
Weinig hoop voor klagers windmolen

Bij de Omgevingsdienst Haaglanden zijn 90 klachten binnen gekomen over de windmolen op het CEVA-terrein aan de Westvlietweg. Het gaat dan vooral over geluidhinder en slagschaduw van de molenwieken. De klagers hebben echter weinig kans op succes, zo blijkt uit een brief van de dienst van 3 maart met als titel ‘voortgang incidentmelding Westvlietweg 7 te Den Haag’.

De windmolen mag maximaal 47 decibel (eenheid van geluid) geluid veroorzaken. Het gaat dan om een gemiddelde per jaar. Dat betekent dat er soms dus ook meer geluid geproduceerd kan worden. De dienst heeft inmiddels akoestisch onderzoek gedaan en het gebruikte rekenmodel opnieuw laten doorrekenen. Daaruit is gebleken dat de molen aan de wettelijke eisen voldoet.

De 47 decibel wordt overigens niet bij woningen in de buurt opgemeten doch bij de molen zelf. De dienst overweegt bij klagers zelf, thuis, de geluidbelasting te gaan meten. Maar ook dan is de situatie op dat moment niet maatgevend gezien het jaargemiddelde.

Inzake de slagschaduw heeft de Omgevingsdienst geconstateerd dat een afschakelsysteem in de windmolen goed werkt. In dat computersysteem zijn gegevens ingevoerd over de stand van de zon en de zonsterkte. Met sensoren wordt gepeild of het om een heldere dag gaat, of een dag met bewolking.

Per dag mag er maximaal 20 minuten slagschaduw bij omliggende woningen optreden. Is dat meer dan moet de molen stilgezet worden. Dat systeem werkt volgens de Omgevingsdienst. Indien klagers constateren dat er langer dan 20 minuten per dag sprake is van slagschaduw zal de dienst nader onderzoek gaan doen.

Door het gebruik van het computersysteem is het volgens de dienst uitgesloten dat het jaarmaximum voor slagschaduw van 105 uur wordt overschreden. Wordt die grens wel bereikt dan zou de molen in dat jaar niet meer mogen draaien.

Klachten over de licht bovenop de molen heeft de Omgevingsdienst doorgegeven aan de Inspectie voor leefomgeving en transport. Die moet ze afhandelen. Het licht is verplicht op grond van regels voor het luchtverkeer. (foto Charles Groeneveld)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter