Nieuws
Provincie wijkt niet inzake Vlietland

De provincie Zuid-Holland blijft erbij dat er geen verplichting is om een geluidscherm aan te leggen langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland van 3,5 kilometer lengte. Wel is de provincie bereid een zicht- en geluidwal aan te leggen tussen de A4 en het meest noordelijke deel van Vlietland: vanaf het strand tot het klimeiland (een veel korter stuk).

Dat blijkt uit een brief van gedeputeerde Rogier van der Sande aan het Recreatiecentrum Vlietland. Volgens de provinciaal bestuurder is de voorziening tussen het strand en het klimeiland afgesproken met het Recreatiecentrum. Over de afspraak inzake de aanleg met het scherm van 3,5 kilometer zegt Van der Sande dat het daarbij ging om ‘inspanningsafspraken’ en ‘geen ongeclausuleerde verplichting tot aanleg’.

Inzake de gigantische bomenkap in Vlietland langs de A4 stelt de provincie dat bij iedereen op 14 november 2016 bekend was dat die kap er aan zat te komen. Vervolgens was er een maand om te reageren. De Gasunie, verantwoordelijk voor de kap, zal in elk geval de 89 bomen waarvoor een herplantplicht bestaat, her planten. Een eventuele verdere en aanvullende beplanting wordt overwogen, aldus de provincie, in het kader van de versterking van Vlietland. Het terug planten van de oorspronkelijke bomenrij is echter geen doel op zich.

De provincie wijst elke aansprakelijkheid voor schade aan Vlietland van de hand. Dat geldt ook voor het bericht dat de bouw van recreatiewoningen in Vlietland vanwege de kaalslag vooralsnog niet door kan gaan. Dat bericht neemt de provincie voor kennisgeving aan, aldus Van der Sande.

Deze week nam de gemeenteraad nog unaniem een een motie aan waarin van de provincie werd gevraagd het beloofde geluidscherm langs de A4 nu eindelijk aan te leggen. Eerder deed de gemeenteraad van Voorschoten ook al zoiets.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter