Enkele weken geleden lieten B&W weten in te zetten op de bouw van gasvrije woonwijken. Dit in het kader van het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen (CO2) en het beperken van de opwarming van de aarde die leidt tot klimaatverandering.

Ter bevestiging van het nieuwe beleid heeft wethouder Floor Kist nu de zogenoemde ‘Green Deal’ getekend: een overeenkomst tussen rijksoverheid, provincies, gemeenten en netbeheerders die gemeenten in staat stelt om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas.

Wethouder Kist: ,,Wij werken toe naar verminderen van de CO2-uitstoot, energiebesparing en meer duurzame energie. De nu ondertekende Green Deal past hier in. Het is een goede volgende stap om de overgang naar gasvrije wijken te maken. De komende twee jaar zien we kansen om aardgasvrije wijken met lokale duurzame bronnen te realiseren. Samenwerken met gemeenten die dit ook voor elkaar willen krijgen, maakt de kans groter dat er daadwerkelijk gasvrije wijken komen en geëxperimenteerd wordt.”

​De zeven miljoen huishoudens in Nederland zullen op een andere manier het huis gaan verwarmen en gaan koken, zonder daarbij aardgas te gebruiken. Hiervoor moet een goed en betaalbaar alternatief geboden worden. Alle gemeenten die betrokken zijn bij de Green Deal, hebben inmiddels initiatieven voorbereid om ook bestaande wijken aardgasvrij te maken.

De technologie om andere duurzame warmtebronnen voor verwarming te gebruiken is weliswaar beschikbaar, maar nog niet op grote schaal toegepast in bestaande wijken waar nu door aardgas wordt verwarmd. Doorontwikkeling van de technologie, financiële oplossingen en nieuwe samenwerkingsvormen zijn daarvoor noodzakelijk. Initiatieven die nu mogelijk worden met de Green Deal moeten daarbij helpen.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter