Nieuws
B&W uiten grote twijfels over Avalex

B&W betwijfelen of afvalbedrijf Avalex de invoering van een nieuw afvalsysteem in de gemeente aankan. Dit blijkt uit een brief van wethouder Floor Kist aan de gemeenteraad. Hij noemt daarin een soepele invoering van het nieuwe systeem ‘niet vanzelfsprekend’. En uit zorgen over de ‘implementatiekracht’ van Avalex.

Het nieuwe afvalsysteem houdt in dat burgers waardevolle spullen uit het afval moeten scheiden. Die komt Avalex dan voortaan ophalen. Restafval moeten burgers zelf gaan wegbrengen naar ondergrondse containers. Het nieuwe systeem wordt nu in Voorburg-Midden ingevoerd.

Tot nu toe stonden B&W volledig achter het nieuwe afvalsysteem. Nu stelt Kist dat de gang van zaken bij hoogbouw extra aandacht en maatwerk verdient, net als de plaatsing van ondergrondse containers.

De wethouder hekelt Avalex daar waar het gaat om ondersteuning aan het dagelijks bestuur (waar Kist zelf lid van is) en het algemeen bestuur (daar zit wethouder Rozenberg in). De beleidsvoorbereiding en verslaglegging zijn slecht, het duurt allemaal te lang, er is veel onduidelijkheid en de kwaliteit van stukken laat te wensen over.

Kist plaatst vraagtekens bij de Avalex opgelegde bezuiniging van 1,5 miljoen euro in 2017. Hij weet niet of het bedrijf die aankan. Nu al worden alle investeringen van Avalex herzien. Mogelijk moet de afvalstoffenheffing weer omhoog als het Avalex niet lukt.

De samenwerking tussen de zes gemeenten die Avalex vormen staat onder druk, zo erkent Kist, vooral door de discussie over een nieuwe tariefstructuur voor dit en volgende jaren. Delft heeft zich tegen de besluitvorming gekeerd en hulp van de provincie ingeroepen.

Bij een nieuwe bestuurlijke opzet van Avalex sluiten B&W niets uit: ook niet het afstoten van Avalex. Volgens Kist wil het gemeentebestuur de beste dienstverlening tegen de laagste prijs en de minste bestuurlijke problemen. Eind dit jaar moeten knopen worden doorgehakt.

Zorgen hebben B&W op dit punt ook: wat met alle taken die Avalex nu al heeft en wat te doen met de onderzoeken die drie gemeenten binnen Avalex nu zelf al uitvoeren naar de toekomst van de onderneming? Kist wil komen tot één onderzoek waar één advies uitrolt.

De wethouder gaat ook in op het Avalex afvalstation dat in de Voorschotense Dobbewijk zou moeten komen. Van dat station zouden ook inwoners van Leidschendam-Voorburg gebruik moeten gaan maken. De gemeente Voorschoten heeft echter de medewerking aan de komst van dat station opgezegd. Een optie op de grond loopt op 31 maart af.

Volgens Kist is het vinden van een nieuwe plek lastig. Hij vraagt de gemeenteraad om ideeën. B&W wijzen het investeren in een ‘eigen’ afvalstation af. Het bestaande station aan de Nieuwe Havenstraat moet dicht.  Avalex zelf zit krap in het geld. Ook in Wassenaar en Pijnacker-Nootdorp gaan afvalstations dicht. Andere gemeente in Avalex willen gezien alle discussies rond de toekomst van de onderneming nu niets doen. Voor inwoners van Leidschendam-Voorburg blijft er feitelijk maar één alternatief: het afvalstation in Den Haag.

Over de aanpak van zwerfafval tenslotte merkt Kist op dat Avalex en de gemeente daaraan werken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter