Nieuws
Deal over Vlietland

De provincie en het Recreatiecentrum Vlietland (RCV) zijn dicht bij een deal over het natuur- en recreatiegebied. De gesprekken verkeren in een eindfase, aldus gedeputeerde Han Weber in een brief aan Provinciale Staten.

De hoofdpunten:

  • Er komt aan aarden geluidwal langs de A4 tussen het strand in Vlietland en het klimeiland. De provincie legt die aan,
  • De bomen die langs de A4 zijn gekapt ten behoeve van de aanleg van een gasleiding worden binnen drie jaar herplant. Dat geldt alleen voor de bomen waarvoor een herinplantplicht bestaat (89 stuks). De nieuwe bomen komen zo dicht mogelijk bij de plek van de oude,
  • De provincie legt een nieuwe ontsluitingsweg aan,
  • De erfpacht die RCV al op 12 hectare grond had wordt nu, na elf jaar, formeel gevestigd,
  • De provincie ziet af van een verdere reservering van 44 hectare grond in het noord-westelijke deel van Vlietland. Daardoor worden nieuwe ontwikkelingen in Vlietland mogelijk,
  • De provincie draagt nog drie jaar de kosten van beheer,
  • Nog dit jaar krijgt de Meeslouwerplas eufotische zone’s (zone’s waar veel zonlicht in het water doordringt) en kreken, en worden de eilanden duurzaam ingericht,
  • Dit voorjaar krijgt Vlietland nieuwe bebording,
  • Een overdracht van Vlietland is in de maak.

Vlietland is met 290 hectare het grootste natuur- en recreatiegebied van Zuid-Holland. Er komen jaarlijks zo’n 1 miljoen mensen. Volgens Weber was al lang met RCV afgesproken dat er een aarden wal langs een deel van de A4 zou komen. Dat is voldoende omdat er geen geluidgevoelige zaken in Vlietland zijn en de wal past in de ruimtelijke kwaliteit. Dat RCV tot nu toe in het openbaar een geluidscherm van 3,5 meter hoog langs de hele A4 eiste heeft Gedeputeerde Staten ‘verbaasd’, aldus Weber.

De gedeputeerde schrijft dat de provincie betrokken wil blijven bij het in stand houden van natuur- en recreatiegebieden. Toch is men bereid Vlietland aan een derde over te dragen. Overigens is de beheer van Vlietland sinds 1 januari in handen van Staatsbosbeheer en niet meer van de provincie.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter