Nieuws
Grondwater voor koeling en verwarming bij Mall

Het nieuwe Leidsenhage – The Mall of the Netherlands – gaat grondwater gebruiken om te koelen en te verwarmen. Op die manier wil het winkelcentrum 24 procent energie besparen. Tegelijk gaat er jaarlijks 253 ton minder CO2 (broeikasgas) en 1125 kilo minder NOx (stikstofoxyde) de lucht in. The Mall gaat jaarlijks 1,35 miljard liter water de grond inpompen en er weer uit halen. Daarvoor worden ondergrondse ‘waterlagen’ gebruikt. Warm water gaat bij de Heuvelweg de grond in, koud water wordt er bij de Burgemeester Banninglaan uitgehaald.

De minimale temperatuur van het  water is 5 graden, de maximale 30 graden. Per uur zal er niet meer dan 200.000 liter de grond in gaan of worden opgepompt. De waterlagen liggen op een diepte van 83 en 230 meter. De bovenste ligt in een kleilaag, de onderste in zand.

De vergunning voor de plannen is eind januari aangevraagd. De Omgevingsdienst Haaglanden heeft geen bezwaren.

De plannen zorgen er wel voor dat de bodem zo’n 15 millimeter zakt door zogenoemde ‘zetting’. Dat levert volgens de experts geen schade op voor gebouwen, funderingen, wegen, tram- of treinrails. De zetting bij de tramrails wordt geschat op 10 millimeter, bij de spoorbaan op 3 millimeter.

Zout grondwater wil The Mall of the Netherlands op het riool gaan lozen omdat dit niet in het oppervlaktewater terecht mag komen. De gemeente is inmiddels om toestemming gevraagd. Dat geldt ook voor het lozen van spuiwater uit de bronnen die enkele keren per jaar ‘gereinigd’ moeten worden.

Door de plannen zullen de grondwaterstand en de temperatuur van het grondwater wijzigen. Dat heeft geen nadelige gevolgen, zo wordt gezegd. De samenstelling van het grondwater verandert niet.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter