Nieuws
Werken aan Klein Plaspoelpolder starten

De werken aan Klein Plaspoelpolder (KPP) gaan nog dit jaar starten. Als de gemeenteraad in juli het groene licht geeft, kan in het najaar de sloop van het Billitonkantoor aan de Dr. van Zeelandstraat starten. Daar komen dan 38 ééngezinswoningen. KPP is het gebied tussen de Oude Trambaan, Plaspoelkade, Vliet en Johan David Zocherstraat.

De rijksoverheid verkoopt nog dit jaar een braak liggend stuk grond aan de Dr. van Zeelandstraat. De gemeente gaat dan met de koper/ontwikkelaar in  zee om ook daar woningbouw te realiseren. Het Totaltankstation aan de Oude Trambaan verdwijnt ook nog dit jaar. Het huurcontract – het is gemeentegrond – is opgezegd. Hier moet een mooie entree voor de nieuwe woonwijk komen.

De sloop van de gebouwen op de voormalige gemeentewerf aan de Nieuwe Havenstraat (ook gemeentegrond) is voor 2018 voorzien. Er zit asbest in de panden. Ook voor komend jaar is het verdwijnen van het Avalex afvalstation en de Avalex opslag gedacht. Ook dit is gemeentegrond. De sloop van de betoncentrale Mebin (tevens gemeentegrond) start nog dit jaar. Voor al deze plekken is woningbouw voorzien.

Als de eigenaar van kantoor Damsigt dat wil is de gemeente bereid mee te werken aan een ombouw van het pand tot woningen, dan wel sloop en vervolgens woningbouw. Datzelfde geldt voor de rijksoverheid mocht die af willen van het pand waarin het Libanon tribunaal zit (Dr. van der Stamstraat), en Achmea mocht die het kantoorpand aan de Vliet – waar nu Landal zit – willen opgeven.

De nieuwe woonwijk moet rustig en groen worden. De bouwhoogte wordt aangepast aan de omgeving. Vanaf de Sytwendebrug (fietsbrug) naar de dr. van Zeelandstraat komt er een fietspad zodat de centra van Voorburg en Leidschendam verbonden worden. Langs de Vliet is een wandelpad voorzien. De Nieuwe Havenstraat wordt mogelijk omgelegd of verdwijnt helemaal.

De oude grens tussen Voorburg en Leidschendam (Veur) die dwars door het gebied loopt zal extra gemarkeerd worden. Langs de sloot die loopt vanaf het Total tankstation tot aan de Vliet komt een wandelpad zodat inwoners van Damsigt rechtstreeks naar de Vliet kunnen. Aan de Oude Trambaan komt meer groen.

De gemeente wil de plannen financieren door de opbrengsten uit de verkoop van de eigen gronden in KPP aan ontwikkelaars. Daarom zijn de werken aan groen, water en andere openbare voorzieningen pas voor het einde van de ontwikkeling van KPP voorzien. Mocht er dan geld te kort zijn, dan moet de gemeenteraad de knoop doorhakken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter