De gemeente heeft nog geen idee hoeveel nieuwe woningen er gebouwd gaan worden in Klein Plaspoelpolder (KPP). Vaststaat alleen dat er 38 ééngezinswoningen komen op het terrein van het te slopen Billitonkantoor aan de Dr. van Zeelandstraat in Leidschendam.

Of er in het gebied koop- dan wel huurwoningen komen, eventueel in een mix van beiden, is ook nog onduidelijk. De gemeente wil nog gaan bezien voor welke doelgroepen er gebouwd moet gaan worden. Daarbij spelen ook sociaal-maatschappelijke thema’s mee zoals de roep om sociale huurwoningen voor asielzoekers die mogen blijven (statushouders), studenten en starters op de woningmarkt.

In het coalitieakkoord van GBLV, D66, PvdA en GroenLinks staat dat 30 procent van de nieuwbouw moet bestaan uit sociale woningen. Dat haalt de gemeente nu al niet. Ontwikkelaars en investeerders willen niet aan de bouw van sociale huurwoningen vanwege de geringe opbrengsten.

Eerder is zijdens de gemeente gesproken over 200 tot 300 woningen in KPP. Dat aantal noemt men nu niet meer formeel omdat er een blauwdruk voor het gebied bestaat en men KPP stap voor stap wil ontwikkelen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter