De gemeente heeft de eis dat 30 procent van de nieuw te bouwen woningen in de sociale sector moeten zitten, laten vallen.  Er wordt nu alleen nog geprobeerd dat percentage te halen. Dat heeft wethouder Floor Kist bekend gemaakt.

In het akkoord van GBLV, D66, PvdA en GroenLinks staat inzake nieuwbouwprojecten ‘wij hebben daarbij speciale aandacht  voor het percentage van 30 procent sociale woningbouw in de gemeente’.

Volgens Kist was de 30-procentnorm aan oude afspraak binnen de regio Haaglanden. Het halen daarvan kwam in de knel door de financieel-economische crisis. Nu wordt bekeken wat er in de praktijk haalbaar is. ,,Wij streven er naar die 30 procent te halen maar leggen dat niet vast’’, aldus Kist.

De bestuurder maakte eerder met de woningcorporaties afspraken over de bouw van zo’n 500 sociale woningen. De gemeente bouwt zelf niet dus is afhankelijk van derden.

Kist zei niet te weten hoe het kan dat er in een regionale woonvisie wordt gesproken over 1000 nieuwe sociale woningen tussen 2016 en 2025. Dit ondanks het feit dat de gemeente zelf meewerkte aan het opstellen van die visie.

In de nieuwste woonvisie van Den Haag, die binnenkort uitkomt, staat de 30 procentnorm voor sociale woningbouw wel. Dat betekent de bouw van zo’n 6000 sociale woningen voor 2025.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter