Nieuws
Rotterdamse warmte naar Leidschendam-Voorburg

Restwarmte van bedrijven op de Maasvlakte zal in de toekomst gebruikt worden in Leidschendam-Voorburg. Dat blijkt uit een overeenkomst die de provincie  Zuid-Holland heeft gesloten met de energiebedrijven Eneco en Gasunie, het havenbedrijf Rotterdam en het warmtebedrijf Rotterdam.

De overeenkomst handelt over de aanleg van een zogenoemde ‘warmterotonde’. Vanwege de terugdringing van broeikasgassen (CO2) en de daarmee verbonden ombouw van ons energiesysteem zal Zuid-Holland restwarmte van het industriële havencomplex in Rotterdam gaan gebruiken, tezamen met aardwarmte.

De ‘warmterotonde’ zal vooralsnog gericht worden op het gebied Rotterdam – Den Haag – Leiden – Zoetermeer alsmede alle tussen- en omliggende gemeente en de glastuinbouw. Eind dit jaar moet de overeenkomst uitgewerkt zijn in concrete maatregelen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter