Nieuws
VVD neemt afstand van eigen raadslid

De VVD wil niet dat de gemeenteraad in Leidschendam gaat vergaderen. Daarmee neemt de partij afstand van het eigen raadslid Ton Overmeire. Die zat met de burgemeester, de griffier en vier collega-raadsleden in een werkgroep die een verhuizing van de gemeenteraad uit Voorburg naar Leidschendam opperde.

In een verklaring zegt de partij: ,,De VVD is niet voor een onderzoek naar een raadzaal in Leidschendam. Het gemeentehuis in Leidschendam is onlangs voor veel geld verbouwd. Het functioneert op dit moment goed en daar willen we geen veranderingen in aanbrengen, al was het alleen maar voor de parkeerdruk. Bovendien komt dit de levendigheid in de Herenstraat (in Voorburg, waar de raad nu vergadert, red.) niet ten goede.’’

,,Daarom spreken wij ons uit dat de raad in Voorburg blijft met een sobere invulling. Er zijn op dit moment geen argumenten om te komen tot een ander inzicht. Een levendig Huygenskwartier juichen wij toe, maar dat moet mogelijk zijn zonder dat bakken gemeenschapsgeld worden gekieperd in de bouw van een nieuwe raadzaal. De komende periode zal worden gebruikt om het programma van eisen uit te werken’’, vervolgt de VVD.

,,Er zijn nu twee alternatieven in Voorburg. Ten eerste het opknappen van Huize Swaensteijn, waarbij de raadzaal wordt gemoderniseerd. De tweede mogelijkheid is verhuizen naar het nieuw te bouwen complex op Herenstraat 42. Daarbij wordt een deel van dit oude gemeentepand dus bestemd voor de raad. Swaensteijn wordt dan verkocht, of wordt bestemd voor maatschappelijke doeleinden”.

,,De VVD wil een eenvoudige en doelmatige huisvesting voor de raad. Wij willen dus geen paleizen bouwen voor onszelf. De VVD doet niet mee aan megalomane plannen. Een ‘gebouwenschuif’ met nieuwbouw aan de Herenstraat 42 is alleen akkoord als onder de streep een plus overblijft, en geen vette min omdat Huize Swaensteijn leeg blijft of een zwart gat wordt waar subsidies in verdwijnen.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter