De gemeenteraad heeft unaniem een voorstel van B&W om de bouwplannen voor Herenstraat 42-46 in Voorburg geheim te verklaren, afgewezen. Dat gebeurde afgelopen nacht nadat er bijna drie uur achter gesloten deuren over het voorstel en het plan was gesproken.

Het ging over het zogenoemde plan-Waaijer voor de sloop en bebouwing achter de panden Herenstraat 42 – 46. Informatie erover werd uit de gemeentelijke informatiesystemen geweerd, inclusief titel van het onderwerp. Er werd alleen gesproken over nummer 1835599. Van het overleg zou geen verslag, video-opnamen of besluitenlijst gemaakt worden.

B&W wilden het geheime beraad over een zogenoemd Voorbereidingsbesluit Huygenskwartier. Daarin staat volgens B&W informatie die geheim moet blijven om een ‘onevenredige benadeling’ te voorkomen. Daarnaast moeten de financiële belangen van de gemeente beschermd worden, aldus B&W.

Een Voorbereidingsbesluit moet normaliter bekend gemaakt worden, ter inzage worden gelegd en worden gepubliceerd op de site van de gemeente. Nu is er geen beroep of bezwaar mogelijk. Ook de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op grond waarvan een omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld bouw moet worden verstrekt, wordt terzijde geschoven.

Ontwikkelaar Waaijer wil de panden achter de gevels Herenstraat 42-46 tot aan de Raadhuisstraat slopen. In plaats daarvan zou een ondergrondse parkeergarage moeten komen, een supermarkt van Hoogvliet en woningbouw. Daarover is al een onderhandse deal met de gemeente gesloten. Hoogvliet eiste bovendien dat de aanbesteding niet openbaar zou zijn, waardoor concurrentie buiten spel werd gezet.

Gemeenteraadslid Philippine Hohage vroeg zich in een verklaring af wat B&W te verbergen hebben. Zij riep ertoe op te stoppen met alle geheime vergaderingen. ,,Waarom is er zoveel geheimhouding en mistigheid bij dit college? De door dit college zo geroemde transparantie, waar is die?”

Mevrouw Hohage wijt de gang van zaken aan de samenstelling van het college. ,,Het college dit kan doen door de houding van de vier collegepartijen, GBLV, D66, PvdA en GroenLinks, die dit allemaal prima lijken te vinden en het steeds met 20 stemmen ondersteunen. Een kritische houding en vragen om transparantie worden niet geduld door het college/coalitie.”

Overigens bepaalt de Gemeentewet dat van een vergadering achter gesloten deuren een verslag wordt opgemaakt. Dat verslag wordt niet openbaar, tenzij de gemeenteraad daartoe beslist.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter