Nieuws
Zware botsing wethouder en gemeenteraad

Wethouder Frank Rozenberg heeft meerjarenplannen voor het stimuleren van recreatie, toerisme en evenementen plots ingetrokken. Hij deed dat nadat bleek dat de gemeenteraad niet van plan was er nu meer geld voor uit te trekken.

De plannen van Rozenberg behelzen de periode 2017 – 2020. In een vergadering van een commissie van de gemeenteraad enkele weken geleden bleek al dat veel partijen moeite hadden met de extra uitgaven.

D66-fractieleider Stefan van de Griendt kwam tijdens een vergadering van de gemeenteraad, gisteravond, met het voorstel om nu geen extra geld beschikbaar te stellen. Hij wil wachten op een zogenoemde ‘economische visie en agenda’ waar volgens hem recreatie, toerisme en evenementen onderdelen van zijn.

De gemeenteraad wil die economische visie en agenda nog voor de zomer ontvangen. Alsdan wil men beslissen of er extra geld voor bepaalde onderdelen beschikbaar komt.

Volgens Rozenberg kan hij de stukken die over meerdere jaren gaan, niet handhaven. Hij wees erop dat er nu alleen zekerheid is over de gelden in 2017 die al in de begroting staan. Op grond daarvan zei de bestuurder geen gesprekken te kunnen gaan voeren met initiatiefnemers. Die willen immers zekerheid voor meerdere jaren.

Jan Willem Rouwendal (ChristenUnie/SGP) noemde de houding van Rozenberg ‘verwonderlijk’. ,,U had dit kunnen zien aankomen op grond van de commissievergadering’’, zei hij. (foto Ot Douwes)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter