De gemeenteraad heeft een plan van B&W om de komst van een nieuwe, derde, supermarkt in het Huygenskwartier te voorkomen, geblokkeerd. Een bericht in de Gemeenterubriek en de Staatscourant dat de komst van die supermarkt met ingang van vandaag verboden was, wordt gerectificeerd.

B&W wilden geen nieuwe supermarkt in het lege pand van The Village aan het einde van de Herenstraat. Om dat te voorkomen hadden B&W een zogenoemd Voorbereidingsbesluit afgekondigd. Dat stelde dat er een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid waarbij het verboden is gronden of bouwwerken te bestemmen voor een supermarkt. Het besluit zou vandaag – 13 april – in werking treden.

B&W kwam tot deze stap overgegaan naar aanleiding van berichten dat The Village werd aangeboden aan supermarktketens. De komst van een derde supermarkt in het Huyenskwartier (naast AH en Hoogvliet) bestempelden B&W als ‘een zeer ongewenste ontwikkeling’.

De komst van een derde supermarkt zou negatieve effecten hebben op de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en daarmee de leefbaarheid. Het zou het plan-Waaijer voor de vestiging van een grotere Hoogvliet-supermarkt achter de gevels Herenstraat 42-46 frustreren. Daardoor zou ook de herbestemming van gemeentelijke gebouwen aan de Herenstraat in gevaar komen, iets wat de gemeente ook geld kan schelen.

Een supermarkt zou de voorzieningen in het gebied ontwrichten, aldus B&W. Met andere woorden: er zouden winkels dichtgaan. Dat leidt tot verrommeling en verloedering, hetgeen B&W onaanvaardbaar vinden.

B&W beriepen zich onder meer op een distributie-planologisch onderzoek van bureau Strabo. Strabo stelt dat een derde supermarkt AH en/of Hoogvliet 10 tot 20 procent omzet gaat schelen. Eén van beiden zal daardoor op termijn moeten sluiten. Ook andere winkels zullen het loodje leggen.

Strabo ziet wel kansen voor een gespecialiseerde supermarkt in The Village, gericht op voedsel. Genoemd worden Ekoplaza en Marqt. Volgens het bureau versterken die de kwaliteit van het gebied. Ze creëren ook een eigen vraag zodat er geen nadelige effecten zijn te verwachten voor bestaande zaken. B&W legden die conclusies van Strabo echter naast zich neer.

Over het op handen zijnde ingrijpen bij de ontwikkelingen rond The Village is de raadscommissie algemene zaken achter  gesloten deuren op 5 april voor wethouder Frank Rozenberg geïnformeerd. Dinsdagnacht is datzelfde met de hele gemeenteraad gebeurd. De raad besloot echter de geheimhouding op te heffen. B&W besloten het Voorbereidingsbesluit in te trekken.

In de Gemeenterubriek van het huis-aan-huisblad Het Krantje werd gisteren gemeld dat de gemeenteraad op 11 april tot het Voorbereidingsbesluit had besloten en dat dit vandaag inging. Dat stond ook in de Staatscourant. Door de verwikkelingen zijn die mededelingen echter achterhaald. Het Raadhuis gaf desgevraagd aan dat een en ander zou worden gerectificeerd.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter