Nieuws
Gemeenteraad in spoedzitting bijeen

De gemeenteraad komt donderdag 20 april om half negen ’s avonds in spoedzitting bijeen. Dit op verzoek van VVD, CDA en ChristenUnie/SGP.

Aanleiding voor het debat is een gemeentelijke publicatie in de Staatscourant en Het Krantje waarin stond dat de gemeenteraad tot iets besloten had terwijl dat niet zo was. De publicatie was zelfs al geregeld voordat de gemeenteraad over het onderwerp had beraadslaagd.

Ten behoeve van het spoeddebat moet verantwoordelijk wethouder Frank Rozenberg een zogenoemd ‘feitenrelaas’ aan de gemeenteraad leveren. Daarin moet hij precies aangeven hoe de publicaties tot stand zijn gekomen en wie er verantwoordelijk voor was.

,,Deze wethouder heeft heel wat uit te leggen tijdens het spoeddebat”, stelt CDA-raadslid Jaap Geluk.

De gewraakte publicaties werden dinsdagnacht bekend tijdens een beraad achter gesloten deuren over een verordening waardoor de gemeente de komst van een derde supermarkt in het Voorburgse Huygenskwartier wilden tegenhouden.

Door geheimhouding, inclusief besluitvorming en publicatie, wilde de gemeente die blokkade ook meteen laten ingaan. De publicaties waren voor woensdag 12 april voorzien. Het materiaal was al dagen eerder aan de betrokken media geleverd.

In het nachtelijke beraad bleek echter dat de gemeenteraad niet akkoord ging met de verordening noch de geheimhouding. Daarop kwam wethouder Rozenberg met de informatie dat er al publicaties waren voorbereid. Dat hadden ambtenaren gedaan, zo stelde hij. ,,Ik word daar nu ook mee geconfronteerd”, beweerde Rozenberg. De wethouder stelde verder dat hij er van uit ging dat publicatie pas ná een raadsbesluit zou gaan plaatsvinden.

Jaap Geluk stelt ‘verbluft’ te zijn over ,,zoveel onzorgvuldigheid en onkunde.” Tijdens het nachtelijke debat bleek bovendien dat de wethouder de gemeenteraad een ‘concept’ rapport met kritische kanttekeningen had toegezonden ten behoeve van de besluitvorming. De eindversie van het stuk was niet voorhanden, al beweerde Rozenberg dat die wel naar de raad was gezonden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter