Nieuws
Wethouder aangeschoten wild

Op dinsdag 4 april vergadert de gemeenteraadscommissie voor Algemene zaken. Wethouder Frank Rozenberg vraagt of hij na afloop, achter gesloten deuren, de raadsleden wat mag meedelen over het Huygenskwartier. Zo gebeurt ook.

Voor dinsdag 11 april staat een gemeenteraadsvergadering gepland. De agenda, die gewoonlijk al lang bekend is, is een week eerder nog onbekend. Er wordt pas op vrijdag 7 april over beslist in een beraad van burgemeester, griffier en fractievoorzitters.

Als de agenda bekend wordt is er iets vreemds gebeurd. De hamerstukken die normaliter aan het einde staan, staan nu aan het begin. Dat is op verzoek van burgemeester Klaas Tigelaar gedaan. Een reden wordt desgevraagd niet gegeven. Er wordt gezwegen.

Maar er is nog meer aan de hand met de agenda. Er staat een besluit op over geheimhouding rond een stuk dat alleen is aangeduid met een nummer. Geen titel, geen omschrijving.

Enig speurwerk leert dat het gaat om een zogenoemd Voorbereidingsbesluit. Een term uit de ruimtelijke ordening, meestal gekoppeld aan bestemmingsplannen. Met zo’n besluit kunnen gemeenten alle ontwikkelingen stilleggen.

Geheimhouding is nodig vanwege ‘onevenredige benadeling’ (van de gemeente) en de financiële belangen van de gemeente, zo heet het. En het geheel staat in verband met de plannen om gemeentelijke gebouwen in het Huygenskwartier een andere functie te geven.

Met name Herenstraat 42-46 waar een ontwikkelaar, Waaijer, een plan voor heeft gemaakt om er een ondergrondse parkeergarage, een supermarkt van Hoogvliet en woningen te bouwen.

Maandagavond 10 april vindt er in het diepste geheim een zitting plaats tussen wethouders, ambtenaren en raadsleden. Daar worden ‘technische vragen’ over de betreffende stukken van antwoorden voorzien.

Dinsdagavond rond middernacht. De gemeenteraadsvergadering die om 19.30 uur is gestart, wordt besloten verklaard om de geheime stukken te bespreken. Afgesproken is dat er van dat beraad geen verslag wordt gemaakt, geen video-opnamen, niets. Alsof het niet heeft plaatsgevonden.

Het Voorbereidingsbesluit blijkt erop gericht te zijn de komst van een supermarkt in het leegstaande pand The Village in de Herenstraat te voorkomen. Dit om het plan-Waaijer niet te frustreren. Een plan waar wethouder Rozenberg zijn ziel en zaligheid aan verbonden heeft. Ook al omdat het de gemeente zo’n 5 miljoen euro kan opleveren aan de grondverkoop.

Na drie uur praten (en schorsen) blijkt dat de wethouder, en met hem B&W, zich grof verrekend heeft. De gemeenteraad steunt het Voorbereidingsbesluit niet, noch de geheimhouding.  Bovendien blijken niet alle relevante stukken voor te liggen bij de raad. Het besluit verdwijnt schielijk van tafel, en alles wordt alsnog openbaar.

Het is inmiddels woensdag 12 april. En er is een nieuw probleem. Wethouder Rozenberg moet erkennen dat het Voorbereidingsbesluit, alsof de gemeenteraad ermee heeft ingestemd, wordt gepubliceerd. In de Staatscourant en het  huis-aan-huisblad Het Krantje. En wel op diezelfde woensdag.

Tegenover ontstelde raadsleden – hoe kunnen geheime stukken wel aan de pers (Het Krantje) zijn geleverd? En hoe is het mogelijk dat naar buiten toe de indruk wordt gewekt dat de raad ergens mee instemde nog voordat zulks een feit was? – stamelt wethouder Frank Rozenberg dat hij niet wist dat zijn ambtenaren zo voortvarend waren geweest.

Nu is een wethouder verantwoordelijk voor het doen en laten van zijn ambtenaren. En gezien alle omzichtigheid rond het onderwerp lijkt het uitgesloten dat Frank Rozenberg juist dit onderdeel niet kende. De pagina’s van Het Krantje sluiten al op vrijdag. Dus 7 april. Een noodingreep kon nog op maandag 10 april.

Nog diep in de nacht – rond 03.00 uur – eist VVD-fractieleidster Astrid van Eekelen een spoeddebat over deze ‘schending van de rechtsorde’. Een verzoek waar CDA, ChristenUnie/SGP en zelfs de coalitiepartijen GroenLinks en PvdA zich bij aansluiten.

Voorafgaande aan het beraad moet wethouder Rozenberg de gemeenteraad een ‘feitenrelaas’ sturen. Met wie is de informatie gedeeld? In wiens opdracht? Met wie zijn de geheimen besproken? En wie is verantwoordelijk voor dit alles?

Rozenberg kwam al twee keer eerder in grote problemen met de gemeenteraad. In 2014 toen hij onvolledige informatie verschafte over de gang van zaken bij de Duivenvoordecorridor (DVC, woningbouwproject). In 2015 toen bleek dat hij gevoelige informatie over een onderzoek van de gemeenteraad naar DVC enige tijd in zijn bezit had.

In beide gevallen kwam Rozenberg er met excuses van af. Ook al omdat de coalitiepartijen GBLV, D66, PvdA en GroenLinks hem niet wilden laten vallen.  Hij overleefde zelfs een motie van wantrouwen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter