Nieuws
Afvalbedrijf haalt opgelegde bezuiniging niet

Afvalbedrijf Avalex haalt een opgelegde bezuiniging van 1,5 miljoen euro dit jaar niet. Dat blijkt uit een nota van de directie aan het dagelijks bestuur. Pas begin juli zal duidelijk zijn wat er wel mogelijk is. De bezuiniging werd eind 2016 opgelegd door de zes gemeenten die eigenaar van Avalex zijn, waaronder Leidschendam-Voorburg.

De directie noemt de bezuiniging een ‘risico’ voor het eigen vermogen, en daarmee de weerstand van het bedrijf. Omdat de bezuiniging nog concreet uitgewerkt moet worden en er onzekerheden bestaan zal de 1,5 miljoen euro niet gehaald kunnen worden. Dat zal pas in 2018 zo ver zijn.

Als opties om het geld bijeen te krijgen noemt de directie: vervangen vast personeel door inhuurkrachten (400.000 euro), minder inhuur van dataspecialisten (67.000 euro), terugeisen kadegeld dat Delft berekent voor Avalexschepen (83.500 euro).

Daarnaast wil Avalex inkomsten verhogen door Leidschendam-Voorburg aan te slaan voor kosten van kringloopwinkel Het Goed (92.000 euro), Delft te laten betalen voor controle van afvalhotspots (69.000 euro) en Rijkswaterstaat te laten opdraaien voor kosten van een zoutloods (51.000 euro).

Als mogelijkheden voor 2018 worden genoemd het doorrekenen van datakosten ondergrondse containers (326.000 euro), bezuinigen op personeel (500.000 euro), bezuinigen op bedrijfskosten (378.500 euro), doorberekenen van allerlei kosten (212.000 euro) en het Delftse kadegeld (83.500 euro).

Uit de genoemde posten blijkt dat Avalex een deel van de bezuiniging wil afwentelen op de deelnemende gemeenten. Die zullen die kosten weer verwerken in de afvalstoffenheffing die burgers moeten betalen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter