,,Nadat GBLV-wethouder Frank Rozenberg al het geheime voorbereidingsbesluit voor het Huygenskwartier op 12 april had laten publiceren in Het Krantje en de Staatscourant, zonder dat de gemeenteraad dat had goedgekeurd, volgt binnen twee dagen daarna de volgende schoffering van de raad.” Dat stelt CDA-gemeenteraadslid Dré Veelenturf.

,,Het definitieve distributie-planologisch onderzoek dat aan dat voorbereidingsbesluit ten grondslag lag, had volgens zijn zeggen al beschikbaar gesteld moeten zijn aan de raad vóór de vergadering van 11 april. Maar pas na aanhoudende vragen van het CDA is het definitieve rapport 13 april beschikbaar gesteld. Twee dagen nadat Rozenberg had gezegd dat het rapport allang bij de raad had moeten liggen.”

Het CDA is daarom niet verrast dat wethouder Rozenberg wordt weg gezet als aangeschoten wild. ,,Hiermee bevestigt Rozenberg dat hij niet in control is en bovendien onjuiste informatie geeft”, aldus Veelenturf. ,,Hoe lang gaat dit nog door? Bovendien laat hij als wethouder financiën zien dat het op financieel gebied ook niet goed gaat. De Kadernota, één van de belangrijkste rapporten van het jaar waarin de financiële hoofdlijnen van de plannen voor volgend jaar worden beschreven, is met een maan vertraagd.”

,,De Kadernota zou op 26 april beschikbaar moeten zijn om de gemeenteraad de gelegenheid te geven om de plannen goed te bestuderen voordat er voor de zomer over besloten wordt. Het college van B&W mét de voor de financiën verantwoordelijke wethouder Rozenberg lukt het kennelijk niet op tijd overeenstemming over de plannen te bereiken. Door dit brevet van onvermogen moet de gemeenteraad onder grote tijdsdruk de plannen straks gaan beoordelen en dat betreurt het CDA zeer.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter