‘De gemeente heeft geen reactie op dit bericht’. Dit is het officiële antwoord vanuit het Raadhuis op een bericht van Vlietnieuws.nl van 7 april, dat er vorig jaar Burger Service Nummers van inwoners van Leidschendam-Voorburg via een datalek bij de gemeente, zijn vrijgekomen. Het lek werd in juli 2016 bij de gemeente gemeld. Die deed er voor zo ver bekend niets mee.

De zaak werd onlangs opnieuw aangekaart door mevrouw Addie Timmer – Van der Hoeven. Zij verweet gemeentesecretaris André Huykman en de fracties in de gemeenteraad, die sinds eind 2016 op de hoogte waren van het lek, niets te hebben ondernomen. En ook overigens in alle talen te hebben gezwegen over de zaak.

Het lek werd ontdekt door een aantal inwoners die een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij de gemeente hadden gedaan. Besluiten over dit soort verzoeken staan op de site van de gemeente. Bij de beslissing over hun bezwaar troffen de betrokkenen hun namen, adressen en burger service nummers aan; voor eenieder zichtbaar.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter