De vastgoedadviseur van het pand Herenstraat 177 in Voorburg – The Village – heeft op 7 maart van ambtenaren te horen gekregen dat er geen supermarkt in het leegstaande pand mocht komen. Dat was in strijd met het bestemmingsplan, zo werd hem meegedeeld. Die informatie was echter onjuist.

Dat blijkt uit een zogenoemd ‘feitenrelaas’ dat burgemeester Klaas Tigelaar aan de gemeenteraad heeft gezonden. Die praat er donderdagavond tijdens een spoeddebat over. De vastgoedadviseur had zich tot de gemeente gewend omdat zich een belangstellende voor het pand had gemeld die er een supermarkt, of supermarktachtige zaak in wilde beginnen.

Later ontstaat er twijfel of het gegeven standpunt wel juist is. Er wordt juridisch advies ingewonnen. Daaruit blijkt dat de ambtenaren er naast zaten met hun interpretatie van het bestemmingsplan.

Op de vraag of er ruimte is voor vrijstelling binnen het bestemmingsplan krijgt de vastgoedadviseur op 7 maart geen antwoord, ook al wordt over die vraag binnen het ambtelijk apparaat wel gesproken. De conclusie luidt dat er geen ‘marktruimte’ is voor het toevoegen van een extra supermarkt.

Volgens de burgemeester wordt er contact opgenomen met de vastgoedadviseur om de zaak te bespreken. Over een mogelijke schadeclaim rept de burgemeester niet.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter