Wethouder Frank Rozenberg ‘betreurt’ de gang van zaken rond een geheim Voorbereidingsbesluit waardoor de komst van een derde supermarkt in het Voorburge Huygenskwartier voorkomen moest worden. Dat blijkt uit een brief die burgemeester Klaas Tigelaar namens B&W aan de gemeenteraad heeft gezonden. Donderdagavond is er in de gemeenteraad een spoeddebat over.

De spoeddebat is door VVD, CDA en ChristenUnie/SGP aangevraagd. Aanleiding vormde het feit dat er in door de gemeente geregelde publicaties op 12 april gesteld werd dat de gemeenteraad met het besluit had ingestemd. Dat deed de gemeenteraad in de nacht van dinsdag 11 op woensdag 12 april juist niet.

Uit de brief van Tigelaar, een zogenoemd feitenrelaas, blijkt dat rond 01.20 uur in de nacht van 11 op 12 april bekend werd dat het voorbereidingsbesluit al ter publicatie was aangeboden voor de Gemeenterubriek in het Krantje, de gemeentelijke website, Overheid.nl en de Staatscourant.

In het toen nog lopende gemeenteraadsdebat deelde wethouder Rozenberg dat ook mee. Hij legde de schuld bij de gemeentelijke ambtenaren. In de brief van de burgemeester staat nu: ‘Hiervoor is niet specifieke opdracht gegeven, maar vloeit voort uit reguliere werkprocessen van de afdeling RO (ruimtelijke ontwikkeling, red.)’.

Uit het feitenrelaas blijkt echter ook dat B&W op 4 april over de planning – besluitvorming in de gemeenteraad op 11 april, publicatie op 12 april – hebben gesproken. Op 4 april is de tekst voor publicatie ook aan de diverse instanties aangeleverd door de planjurist ruimtelijke ontwikkeling.

Op 6 april stemden B&W echter pas formeel in met het Voorbereidingsbesluit, waar men het tot dan toe nog niet over eens was geworden. Op 23 januari is er, zo blijkt uit het feitenrelaas, al met de wethouders Frank Rozenberg en Saskia Bruines (inmiddels verdwenen naar Den Haag) over een Voorbereidingsbesluit gesproken. Er werd besloten daarvoor een tekst te gaan opstellen.

Volgens burgemeester Tigelaar ‘past deze werkwijze niet in de samenwerking die het college voorstaat met de raad en sluit niet aan bij de reguliere werkwijze van publicaties in onze gemeente waarbij altijd eerst een besluit wordt genomen voordat er iets gepubliceerd wordt’.

Dat er door het verzenden van een tekst voor publicatie naar derden, een schending heeft plaatsgevonden van de aan de gemeenteraad gevraagde geheimhouding, ontkent Tigelaar. Er was immers sprake van een ‘voorlopige’ door B&W opgelegde geheimhouding.  De informatie moest bovendien naar de betrokken instanties anders was publicatie niet snel mogelijk.

De burgemeester kan niet verklaren waarom gemeenteraadsleden niet de definitieve versie van een distributie-planologisch onderzoek over het Huygenskwartier hebben gekregen, doch een concept. Op zaterdag 8 april ontstond ambtelijk al het vermoeden dat er een concept verstuurd was. Dat is maandag 10 april om 12.19 uur rechtgezet. De definitieve versie was toen als computerbestand beschikbaar voor raadsleden, zo kreeg de planjurist te horen.

‘Onduidelijk is waarom deze definitieve versie niet is gepubliceerd en niet onder raadsleden is verspreid. Tijdsdruk en het ontbreken van een systeemintegratie tussen de ambtelijke organisatie en de griffie lijken hier de belangrijkste oorzaken van’, aldus Tigelaar, die meedeelt dat er nu gewerkt wordt aan die systeemintegratie.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter