Nieuws
D66 zinspeelt op breuk in coalitie

D66 dreigt, verdekt, met een breuk in de coalitie die men samen met GBLV, PvdA en GroenLinks vormt. Aanleiding vormt de gang van zaken rond een Voorbereidingsbesluit waarmee B&W de komst van een derde supermarkt in het Huygenskwartier wilden voorkomen. Vanavond houdt de gemeenteraad daarover een spoeddebat.

In een verklaring over dat debat stelt D66: ‘Daarin staat veel op het spel. Niet alleen de positie van een wethouder maar zelfs de toekomst van het college is plotsklaps onderwerp van discussie’. Verder heet het: ‘D66 wil de exacte feiten open en duidelijk op tafel hebben als we donderdag in een openbaar debat bespreken hoe het allemaal zo heeft kunnen lopen. Van D66 mag men verwachten dat we – op basis van alle en de juiste feiten – zorgvuldig zullen afwegen welke politieke consequenties gepast zijn. Feiten, zorgvuldigheid en integriteit blijven ons politieke kompas’.

De huidige coalitie bestaat sinds begin 2015 nadat GBLV en D66 coalitiepartner VVD inruilden voor PvdA en GroenLinks. In de nacht van 11 april vergaderde de gemeenteraad achter gesloten deuren over het Voorbereidingsbesluit. ‘Dat doet de raad alleen als het écht niet anders kan, omdat een openbaar debat de positie van de gemeente verzwakt – en dus de belangen van onze inwoners schaadt’, aldus D66.

‘Concreet was de vraag of de raad de mogelijkheden moet inperken voor de vestiging van een derde supermarkt binnen een straal van 100 meter in het Huygenskwartier. Na het faillissement van kledingzaak The Village zou het pand aan het einde van de Herenstraat daarvoor een aantrekkelijke locatie kunnen zijn’.

Dat het beraad donderdag verder praat over de zaak vindt D66 prima. ‘Wat is er gebeurd? Een lastig dilemma voor sociaal liberalen: aan de ene kant is de markt niet heilig en hebben we vaak genoeg gezien dat een volledig vrije markt niet altijd de beste uitkomsten geeft. Aan de andere kant geven wij vrij ondernemerschap graag zo veel mogelijk ruimte om een gevarieerd aanbod aan onze inwoners te bieden en de economie van Leidschendam-Voorburg verder te versterken. Bijvoorbeeld een ecologische supermarktformule zou het Huygenskwartier best eens een nog aantrekkelijker plek voor zowel consumenten als ondernemers kunnen maken. Zeker als je rekening houdt met de plannen van Den Haag om van het naastgelegen Binckhorst een moderne woonwijk te maken’.

‘Alle reden dus voor een zorgvuldig afgewogen besluit waarin je precies het juiste midden moet zien te vinden tussen te veel en te weinig ingrijpen. Omdat je vrij van ideologische dogma’s en politieke agenda’s zorgvuldig op zoek moet naar die gulden middenweg. Met enkel en alleen een gezonde toekomst van het Huygenskwartier voor ogen. Want zo’n Huygenskwartier is een belangrijke pijler onder de groene, levendige en toekomstgerichte woongemeente waar D66 aan bouwt’.

‘Tijdens het raadsdebat (van 11 april, red.) bleven te veel belangrijke vragen onbeantwoord om tot een goed besluit te komen. De rapporten en stukken die we van de wethouder hadden gekregen leidden niet eenduidig naar een logische beslissing. Juist toen raadslid Arnoud Breedijk wilde voorstellen om het debat op een ander tijdstip verder te voeren, kwam wethouder Rozenberg van GBLV met een verrassende mededeling: er was al op vooruit gelopen dat de raad die nacht een beslissing zou nemen. En dat niet genomen besluit was al voor publicatie naar de Staatscourant gestuurd. In ons democratisch bestel is dat natuurlijk een hele verkeerde gang van zaken’.

D66 heeft de verklaring via twitter verspreid. Er kwam echter geen reactie op een verzoek om nader commentaar.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter