Nieuws
Verbazing over uitleg B&W

De uitleg van B&W over de gang van zaken rond het omstreden Voorbereidingsbesluit waarmee de komst van een derde supermarkt in het Huygenskwartier moest worden tegengehouden, wekt verbazing. Met name de passage dat B&W op 4 april advies wilden krijgen van de leden van de gemeenteraadscommissie voor algemene zaken, over dat Voorbereidingsbesluit.

Volgens raadsleden die bij het beraad van 4 april – dat achter gesloten deuren plaatsvond – aanwezig waren, is hen helemaal geen advies gevraagd. Verantwoordelijk wethouder Frank Rozenberg gaf in dat beraad aan met welk probleem hij zat: een nieuwe supermarkt die plannen voor een nieuwe, grotere Hoogvliet in de Herenstraat zou kunnen frustreren.

De wethouder peilde tevens of hij een Voorbereidingsbesluit aan de gemeenteraad zou kunnen voorleggen. Niet inhoudelijk doch als procedure. De leden van de commissie algemene zaken verlangden meer informatie, met name over vergelijkbare besluiten in andere gemeenten. De aanwezigen hadden nooit het gevoel dat hen om advies werd gevraagd over de inhoud van het voorstel.

Burgemeester Klaas Tigelaar berichtte de gemeenteraad in een zogenoemd ‘feitenrelaas’ dat B&W de leden van de commissie algemene zaken wilden consulteren voordat men een besluit nam. Op 6 april besloot men tot het Voorbereidingsbesluit, met aan de hand van een ambtelijke notitie over het beraad met de raadscommissie op 4 april.

Op 6 april kwam het zogenoemde Presidium bijeen: een overleg tussen B&W en leden van de diverse fracties in de gemeenteraad. Daar werd besloten het Voorbereidingsbesluit – inclusief geheimhouding – aan de agenda van het gemeenteraadsdebat van 11 april toe te voegen. Alleen CDA en VVD waren tegen.  Een discussie over de inhoud van het besluit vond ook toen niet plaats, aldus aanwezigen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter