Nieuws
GBLV verlaat coalitie na opstappen wethouder

GBLV heeft de coalitie met D66, PvdA en GroenLinks opgeblazen. De partij is uit het bondgenootschap gestapt nadat GBLV-wethouder Frank Rozenberg zijn ontslag nam. Hij deed dat omdat hij zich niet meer gesteund voelde door de coalitiepartners.

Voorlopig gaan de drie resterende coalitiepartijen samen door. Zij hebben echter geen meerderheid in de gemeenteraad achter zich (12 van de 35 zetels) en zijn dus bij elk voorstel afhankelijk van steun van andere partijen.  Op verzoek van burgemeester Klaas Tigelaar komt er een beraad van alle fractievoorzitters om te bezien hoe er een goed bestuur voor de gemeente verzekerd kan worden. In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

Het politieke slagveld ontstond in een spoeddebat over de gang van zaken rond een Voorbereidingsbesluit waarmee wethouder Rozenberg de komst van een derde supermarkt in het Voorburgse Huygenskwartier wilde tegengaan. En met name het feit dat dat besluit al was gepubliceerd, inclusief goedkeuring van de gemeenteraad, voordat de gemeenteraad daarover had gesproken. De raad wees het besluit af.

Rozenberg erkende in het debat politiek verantwoordelijk te zijn. Hij zei ook onvoldoende steun te voelen in de coalitie voor zijn beleid. Daarmee was de basis voor een goede samenwerking weggevallen, stelde hij, net als het wederzijds vertrouwen en een gevoel van veiligheid. ,,Ik neem ontslag’’, aldus Rozenberg

Daaraan voorafgaande liet VVD-fractieleidster Astrid van Eekelen al weten met een motie  van wantrouwen jegens Rozenberg te komen. Die werd mede ingediend namens CDA en Fractie-Hohage. Steun van ChristenUnie/SGP was er (nog) niet.

Marjan van Giezen (PvdA) gaf in het debat over de gang van zaken rond het gewraakte Voorbereidingsbesluit ruiterlijk toe ,,wij hebben het er moeilijk mee.’’ Tegelijk zei ze echter nog vertrouwen te hebben in de coalitie. Jeroen van Rossum (GroenLinks) sprak over ‘een kapitale politiek blunder’ en ‘een flater’ van Rozenberg. Zijn fractie ‘worstelde’ aldus Van Rossum. Hij gaf echter ook aan door te willen met de coalitie al waren ook daarbij ‘twijfels’.

Stefan van de Griendt (D66) zei graag door  te willen met de coalitie ,,maar wij vragen ons in ernstige mate af of Rozenberg nog past bij onze ambities.’’ Alleen GBLV bleef voluit achter de eigen wethouder staan. In het dossier Voorbereidingsbesluit was sprake geweest van een ‘opeenstapeling van onhandigheden’, aldus Walter Rosbenders.

Na Rozenbergs ontslag zei Rosbenders ‘verbaasd’ te zijn over de reacties van de coalitiegenoten. Hij zei ook dat het ‘pijn’ deed te zien hoe anderen reageerden zonder de feiten te kennen. Daarop kondigde hij aan dat GBLV de coalitie verliet.

Van de Griendt noemde het vertrek van Rozenberg vervolgens ‘onafwendbaar’. ,,GBLV hoefde niet weg.’’ Van Giezen erkende dat er bij de PvdA ‘twijfels’ aan Rozenberg waren. Ze zei de stap van GBLV ,,te betreuren.’’ Van Rossum riep GBLV op ,,er nog eens een nachtje over te slapen.’’ Rozenberg had naar zijn mening het imago van de gemeente geschaad ,,en dat past niet.’’

Van Eekelen repte over een ,,droevige avond’’ en noemde het vertrek van Rozenberg ,,onvermijdelijk.’’  Dré Veelenturf (CDA) sloot zich daarbij aan. Philippine Hohage: ,,Het is vreselijk wat er is gebeurd.’’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter