Nieuws
Problemen bij huisvesting ouderen

Het aantal huishoudens van 75plussers in de gemeente zal tussen 2015 en 2025 met 1380 stijgen tot 7205. Ongeveer de helft van deze mensen is aangewezen op een goedkope huurwoning. Die zijn er echter onvoldoende.

Dat schrijft wethouder Floor Kist in een brief aan de gemeenteraad over zelfstandig wonen door ouderen. Van de 75plussers hebben er nu 7260 een beperking, van licht tot zwaar. In 2025 is dat aantal gestegen naar 8220.

Volgens Kist moet zelfstandig wonen voor ouderen aan vijf voorwaarden voldoen: het moet gaan om een passende woning, de oudere moet financieel de eigen zaakjes kunnen beheren, de oudere moet zelfstandig een huishouden kunnen runnen, er moet sprake zijn van sociale participatie en de gezondheidstoestand speelt ook een rol.

De gemeente wil partijen op de terreinen wonen en zorg bij elkaar brengen, en ook zelf in het beleid gaan sturen op een combinatie van wonen en zorg. Daarnaast moet de informatievoorziening aan de ouderen beter. De openbare ruimte en accommodaties moeten veilig en toegankelijk zijn voor ouderen zodat die aangezet worden tot beweging en ontmoeting.

Kist kondigt voor later dit jaar een ‘bewustwordingscampagne’ aan. Daarnaast worden er een aantal acties gestart om vereenzaming van inwoners (waaronder veel ouderen) aan te pakken. Zo zullen inwoners, vrijwilligers en professionele hulpverleners veel scherper moeten zijn op het fenomeen vereenzaming. Er zijn initiatieven nodig die eenzamen helpen uit hun situatie te komen. En er moet op grond van ‘houding’ en ‘vaardigheden’ eerder ingegrepen worden om vereenzaming te voorkomen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter