Nieuws
Haagse woningbouw in Vlietzone

De gemeente Den Haag plant woningbouw in de Vlietzone; het Haagse grondgebied ten oosten van de Vliet. Er zouden sociale woningen moeten komen, woningen voor gezinnen met kinderen, voor één- en tweepersoons huishoudens waar de kinderen al de deur uit zijn, en voor ouderen.

Dit blijkt uit de Haagse woonvisie voor de periode tot 2025. Over aantallen wordt in de woonvisie niet gesproken noch over jaartallen waarin de bouw zou moeten starten of klaar zou moeten zijn. De woonvisie gaat ervan uit dat het aantal inwoners van Den Haag zal stijgen van zo’n 515.000 nu naar 552.000 in 2030.

In de woonvisie staat dat er tussen nu en 2025 minstens 22.500 woningen bij moeten komen. Van de nieuwbouw moet 30 procent sociale woningbouw zijn (600 tot 750 woningen per jaar). In het zogenoemde ‘middensegment’ (woonlast 710 tot 900 euro per maand) moeten er jaarlijks 400 tot 700 woningen bij komen.

Den Haag wil verouderde wijken gaan opknappen. Genoemd worden onder andere Bezuidenhout-West en Mariahoeve, die beiden tegen Leidschendam-Voorburg aan liggen. Bij knooppunten voor openbaar vervoer zoals station Laan van Nieuw Oost Indië is hoogbouw voorzien.

Den Haag stelt met negen omliggende gemeenten, waaronder Leidschendam-Voorburg, het woningbeleid te willen afstemmen en daarover ook afspraken te willen maken. Genoemd worden: woningaanbod, balans tussen stad en randgemeenten, woningvoorraad en spreiding van woningen, inclusief sociale woningbouw.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter