Nieuws
Besluit plannen Herenstraat pas in 2018

Het college van B&W rekent niet meer op snelle besluitvorming over de plannen om een aantal gemeentelijke panden in de Voorburgse Herenstraat een andere functie te geven. Er wordt op gehoopt dat er in 2018 wel knopen doorgehakt kunnen worden. Er zal ook nog een wijziging van het bestemmingsplan nodig zijn.

In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Daarna starten de onderhandelingen tussen de partijen over de vorming van een college van B&W. Of dat nieuwe gemeenbestuur de huidige plannen overneemt is onzeker.

Oud-wethouder Frank Rozenberg lanceerde vorig jaar de idee om achter de gevels Herenstraat 42-46 te komen tot nieuwbouw voor supermarkt Hoogvliet, inclusief een ondergrondse garage, en woningbouw (het zogenoemde plan-Waaijer).

Bovendien zouden de gemeenteraad, de diverse politieke partijen en de griffie naar deze locatie kunnen verhuizen. Met de verhuizing zou Herenstraat 72 vrij komen. Dat pand zou dan bestemd kunnen worden voor Museum Swaensteyn. Zo zou het museumpand (Herenstraat 101) vrij komen en kunnen worden verkocht.

De gemeenteraad stemde eind 2016 in met nader  onderzoek naar de plannen. Afhankelijk van de uitkomsten van dat onderzoek wil de raad gaan beslissen. B&W zijn er echter niet meer van overtuigd dat de gemeenteraad ‘ja’  zal zeggen. Ook overigens zijn er nog veel vraagtekens en bijzonderheden rond de plannen.  De financiële haalbaarheid vormt een voornaam struikelblok.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter