Nieuws
Avalex blijft in zwaar weer

Afvalbedrijf Avalex, waarvan Leidschendam-Voorburg mede-eigenaar is, maakt dit jaar naar verwachting zo’n 70.000 euro winst. In 2018 zal dat bedrag ongeveer even hoog zijn. Dat valt op te maken uit de concept begroting 2018 die het bedrijf aan de betrokken gemeenten heeft gezonden.

Uit een toelichting op de begroting blijkt dat Avalex zo ongeveer alle belangrijke beslissingen uitstelt tot 2018. Zo moet komend jaar blijken of het bedrijf een nieuwe bestuursopzet krijgt. Nog dit jaar willen de zes gemeenten die Avalex bezitten daarover besluiten nemen omdat men zeer ontevreden is over de gang van zaken bij het bedrijf.

Een voor dit jaar opgelegde bezuiniging van 1,5 miljoen euro wordt doorgeschoven naar 2018. Komend jaar zullen ook pas de eerste resultaten blijken uit de invoering van een nieuw afvalsysteem in een aantal wijken waaronder Voorburg-Midden. In dat nieuwe systeem moeten burgers waardevolle spullen (grondstoffen) uit het afval halen. Die worden dan opgehaald. Restafval moeten burgers zelf gaan dumpen in containers.

In 2018 moet ook beslist worden wat te doen met de Avalex-afvalstations. Het bedrijf heeft er nu nog vijf maar drie ervan worden gesloten. Twee afvalstations voor het hele Avalex-gebied is te weinig, aldus de onderneming.

Avalex vreest dat de eindverwerker van afval waarmee men een contract heeft, Twence, in 2018 de tarieven wil verhogen. Dat zou Avalex 1,3 miljoen euro per jaar gaan kosten. Als Twence dat doet wil Avalex naar de rechter stappen. Mogelijk moet het bedrijf op zoek naar een andere eindverwerker.

De onderneming ziet behalve het geval-Twence nog meer risico’s die financiële gevolgen kunnen hebben. In totaal kan die rekening uitkomen op 5,1 miljoen euro. Dat geld heeft Avalex echter niet. Het eigen vermogen is maar 4,5 miljoen euro. De accountant heeft Avalex op dit punt al gewaarschuwd, zo blijkt uit de stukken.

De schuld die Avalex bij banken heeft is nu tien procent hoger dan de inkomsten en bezittingen van de onderneming. Dat percentage loopt op naar 13 procent in 2021. Formeel moet die schuldquote onder 100 procent zitten, wil een onderneming financieel gezond zijn. Avalex stelt echter dat de zes gemeentelijke eigenaren garant staan voor het bedrijf, mocht het fout gaan.

Komend jaar nemen de kosten van afvalverwerking ten opzichte van dit jaar met 331.000 euro toe. Dat komt door inflatie en omdat er meer afval verwerkt wordt. De opbrengsten stijgen ook: met 868.000 euro. De overhead (bedrijfskosten) daalt met 886.000 euro. Dat wordt bereikt door het aantal personeelsleden te verminderen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter