Nieuws
Actie rond Vlietbruggen

De gemeente gaat de Damhouderstraat in Leidschendam nog dit jaar zo herinrichten dat de maximum snelheid naar 30 kilometer per uur wordt teruggebracht. De herinrichting van de Nieuwstraat zal ook dit jaar plaatsvinden. Daardoor moet de maximum snelheid van 50 km. per uur afgedwongen worden.

Dat heeft wethouder Floor Kist de gemeenteraad meegedeeld. Naast de camera’s die bij de Sluisbrug zijn opgehangen om vrachtverkeer dat illegaal de oeververbinding gebruikt te betrappen, wil de bestuurder dit jaar nog maatregelen nemen om de verkeersveiligheid op het Damplein te vergroten.

Er komen nieuwe verkeerslichten op de Noordsingel. Op de Koningin Julianaweg gaat de maximum snelheid naar 30 km. per uur.

Rijkswaterstaat pakt pas in 2023 of nog later de N14 aan. Wel zullen de stoplichten op die weg en de kruisende straten binnenkort opnieuw afgesteld worden.

Met de provincie wordt gesproken over het niet openen van de Sluisbrug, Wijkerbrug en Kerkbrug in de spitsuren. De provincie wil dat echter alleen doen in de avondspits (16.30 – 18.00 uur) en alleen voor recreatievaart. Beroepsvaart moet altijd door kunnen varen.

Wethouder Kist meldt verder dat hij bezig is met het uitwerken van de invoering van een Dynamisch verkeersinformatiesysteem waardoor automobilisten informatie krijgen over filevorming bij de Vlietbruggen. Er komt ook een routering voor tractoren.

Op de Wijkerlaan en Rembrandtlaan komen schoolzones met een maximum snelheid van 30 km. per uur. Op de Bachlaan en Oude Trambaan wordt in Leidschendam-centrum tweerichting verkeer ingevoerd. Tenslotte is er nog een selectieve toegang van auto’s tot de drie Vlietbruggen mogelijk.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter