Er is niet één Kanaal van Corbulo, maar er zijn er twee. Dat hebben archeologen in de polder tussen de Veursestraatweg en de Vliet – de zogenoemde Duivenvoordecorridor – ontdekt. Hier is woningbouw gepland.

Het Kanaal van Corbulo stamt uit de Romeinse tijd. Het werd rond 50 na Christus aangelegd door de Romeinen tussen de Maas – die destijds bij Naaldwijk liep – en Leiden, via Forum Hadriani, de Romeinse stad op de kruising van Vliet en Trekvliet in Voorburg-West. De waterweg werd tot 270 na Christus gebruikt.

De archeologen hebben op zo’n 100 meter van de Vliet een Kanaal van Corbulo gevonden: veertien meter breed en 1,5 meter diep. Verder naar het noorden en veel dichter bij de Vliet werd een tweede kanaal ontdekt. Het vermoeden dat het ging om een oude kreek werd gelogenstraft. In het tweede kanaal werd ook Romeins materiaal gevonden.

Of het bij het tweede kanaal gaat om een aftakking, dan wel een eerder ‘proefkanaal’ of mogelijk een waterweg die maar één kant op werd gebruikt terwijl scheepvaart op de andere kanaal de andere kant op voer, is nog niet duidelijk.

De archeologen willen in ieder geval verder zoeken in Haagwijk, het bosperceel tegenover kasteel Duivenvoorde waar binnen nu villa’s worden neergezet. Naar verluidt zijn in de oude vijver van Haagwijk palen gevonden die mogelijk van het Kanaal van Corbulo afkomstig zijn.

In de Duivenvoordecorridor zijn ook restanten van buitenplaats Oostbos (1600 – 1873) ontdekt.  Het gaat dan om een kelder, vloerdelen, een put, muren en een kadedeel. Oostbos kende een hoofdgebouw, een koetshuis en een orangerie.

In de Duivenvoordecorridor zijn ook resten uit het neolithicum (circa 5500 voor Christus) gevonden.

Of alle vondsten de woningbouw gaan frustreren is nog onduidelijk. Pas nadat alles in kaart is gebracht moet bepaald worden of een en ander weer onder de grond verdwijnt, verstoord kan worden door woningbouw of behouden en zichtbaar moet blijven.

De archeologen zijn nu halverwege met hun werk dat eind maart startte. Van de geplande 20 sleuven in de grond zijn er tien gegraven en deels ook al weer dichtgegooid. De locatie van de sleuven is bepaald aan de hand van oude kaarten en proefboringen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter