Nieuws
Gemeente hield zelf communicatie over windmolen tegen

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft herhaalde malen geweigerd om met Den Haag te overleggen over communicatie aan de inwoners over de plaatsing van een windmolen op het CEVA-terrein aan de Westvlietweg. Dat blijkt uit stukken die wethouder Lia de Ridder aan de gemeenteraad heeft gezonden. Zij deed dat op verzoek van GBLV-raadsleden Hans Peter Klazenga en Marien van Wijk.

Den Haag stelde in maart 2013 voor te gaan praten over de communicatie aan inwoners van Leidschendam-Voorburg. Dat voorstel werd in oktober 2014 herhaald. In de eerste helft van 2016 probeert Den Haag weer een afspraak met Leidschendam-Voorburg te maken. Dat lukt echter niet. In augustus 2016 plaatst Den Haag op de eigen website een verhaal over de komst van de windmolen. Leidschendam-Voorburg zegt dat bericht over te nemen op de eigen site. Dat gebeurt echter niet.

De Ridder stelt dat er geen duidelijke afspraken waren over de communicatie aan inwoners van Leidschendam-Voorburg noch over de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. B&W betreuren dat de inwoners onvoldoende werden geïnformeerd. Dat moest anders, aldus De Ridder. B&W hadden erop moeten toezien dat de inwoners wel zorgvuldig geïnformeerd werden. In de toekomst zullen bij soortgelijke projecten op de gemeentegrens eerder afspraken met de buurgemeenten gemaakt moeten worden.

Volgens De Ridder was de informatievoorziening aan de inwoners van Leidschendam-Voorburg een zaak van Den Haag. Er is geen beraad geweest tussen de gemeente Leidschendam-Voorburg, CEVA of windmolenbouwer De Wolff windenergie Nederland.

B&W proberen nu met Den Haag, de Omgevingsdienst Haaglanden en De Wolff afspraken te maken over periodieke controle op geluidhinder van de windmolen en hinder door slagschaduw van de wieken. Daarnaast wordt inwoners zoveel mogelijk informatie verstrekt over de windmolen.

Volgens de gemeente Den Haag wilde Leidschendam-Voorburg zelf de regie voeren over de informatievoorziening aan de eigen bewoners. Later wees Leidschendam-Voorburg het delen van informatie af omdat men rechtszaken tegen de plaatsing van de molen voerde.

Leidschendam-Voorburg trad voor het eerst in december 2012 middels een persbericht naar buiten over de mogelijke komst van de windmolen op het CEVA-terrein. In juli 2013, oktober 2013 en juni 2014 werden persberichten uitgebracht over de juridische strijd tegen de windmolen. Als Leidschendam-Voorburg bij de Raad van State in december 2015 de zaak verliest, komt er echter geen persbericht van Leidschendam-Voorburg. Het eerstvolgende komt pas in december 2016: ‘windmolen bij Leidschendam-Zuid’. (foto Charles Groeneveld)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter