Nieuws
Toekomst Avalex: deel verkopen

Nog voor de zomer moet het onderzoek naar de toekomst van afvalbedrijf Avalex zijn afgerond. Het is een gezamenlijk project van Avalex zelf en de gemeente Pijnacker-Nootdorp, Delft en Wassenaar.

Avalex is eigendom van zes gemeenten: Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Delft en Wassenaar. Dit via een zogenoemde Gemeenschappelijke regeling (GR).

Dat houdt in dat wethouders het bedrijf feitelijk besturen. Dat blijkt niet goed te werken door gebrek aan kennis en kunde. Bovendien gaan lokale belangen boven gemeenschappelijke en zijn er vaak personele wisselingen onder de wethouders.

Volgens direct betrokkenen ziet het er naar uit dat de zes gemeenten het uitvoerende deel van Avalex gaan verkopen aan een marktpartij. De gemeenten zelf zouden kennis en kunde behouden. Dat is nodig voor het invoeren van een nieuw afvalsysteem (grip op grondstoffen) en het eigen afval- en grondstoffenbeleid.

Een volledige opheffing van Avalex betekent dat de GR stopt. Dat kan uitsluitend als alle zes gemeenten en gemeenteraden ermee instemmen. Dat zal echter alleen gebeuren als het voor alle gemeenten voordelen oplevert die niet ontstaan als de GR blijft bestaan.

Het opheffen kan bovendien geen eindpunt zijn want de taken van Avalex moeten nog steeds uitgevoerd worden. Dat geldt ook bij een éénzijdige uittreding van een gemeente. Die zit dan plots zonder afvalverwerker.

Een verkoop van heel Avalex is moeilijk omdat dan gekeken moet worden naar de waarde van de onderneming. Het bedrijf zou dan eerst schuldenvrij moeten zijn. Dat kan alleen als de gemeenten die schulden afbetalen. Bovendien zou er een sociaal plan voor het personeel moeten komen te financieren door diezelfde gemeenten.

Al die uitgaven wegen niet op tegen de baten van een verkoop van Avalex. Dat betekent dus een financiële aanslag voor de betrokken gemeenten.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter