De VVD heeft een bezoek gebracht aan de bouwlocatie ‘De Star’ waar ruim 100 sociale woningen moeten komen. Naar aanleiding van gesprekken met  bewoners, de wijkvereniging en ondernemers maakt de VVD zich grote zorgen. Gemeenteraadslid Gerrit Nijhof: ,,De bewoners zijn zeer bezorgd over de plannen. Het gepresenteerde plan wijkt sterk af van eerdere afspraken: 3 woonblokken van 4 woonlagen in plaats van 2 blokken van 3 lagen. Ook is er grote zorg voor de bereikbaarheid van de wijk. Nu is het al een dagelijks gevecht om bij de rotonde de wijk uit te komen. In noodsituaties is de wijk voor de hulpdiensten nauwelijks bereikbaar. De huidige infrastructuur laat geen ruimte toe voor een bouwproject van de voorgestelde grootte. Op vele punten moeten betere en andere afspraken gemaakt worden.”

,,Bij de ondernemers liggen er ook grote problemen. Productiebedrijven zijn historisch ingedeeld in bepaalde milieuklassen. Hierbij staan zaken als geluidsniveau en de afstand tot woningen centraal. Binnen de huidige milieuafspraken is woningbouw op te korte afstand van de bedrijven niet toegestaan. In de plannen komen de woningen dicht bij de bedrijven, dit is bij de huidige milieu clasificering niet toelaatbaar. Aanpassing van de milieunormen heeft gevolgen voor de huidige bedrijven en maakt hun toekomstontwikkeling onmogelijk. De bedrijven, de oorspronkelijke gebruikers van het gebied, voelen zich dan ook zeer in hun voortbestaan bedreigd. Eventuele uitplaatsingen van bedrijven, naar een andere locatie, wordt door de ondernemers niet op voorhand afgewezen. Goed overleg en het maken van acceptabele afspraken zijn een vereiste.”

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter