B&W gaan een nieuw onderzoek doen naar de beste manier om een groen Vlietland te behouden. Dat heeft burgemeester Klaas Tigelaar de gemeenteraad laten weten.

Aanleiding vormt de wens van de gemeenteraad om de algemene plaatselijke verordening (apv) zo aan te passen dat die qua groenbescherming niet alleen geldt voor de bebouwde kom, maar voor het hele grondgebied van de gemeente.

De raad uitte die wens in een motie nadat er in Vlietland (formeel grondgebied van de gemeente) grootschalige bomenkap had plaatsgevonden ten behoeve van wegaanleg en een nieuwe gasleiding. De gemeente kon daar niets tegen doen.

De motie werd echter door B&W afgewezen, tot grote verbazing van de fracties in de gemeenteraad. Volgens de burgemeester heeft de rijksoverheid als wetgever de provincie als bevoegd gezag aangewezen. In een provinciale verordening is de herplant van verdwenen groen geregeld.

Door de apv aan te passen zou de gemeente als het ware een extra bevoegd gezag worden, hetgeen juridisch problemen geeft. Het lost ook niets op gezien de provinciale verordening en zou de provincie alleen maar kunnen ergeren.

B&W willen wel onderzoeken of een aanpassing van de apv alleen voor Vlietland iets oplevert. Daarbij moet bezien worden wat de consequenties voor het gebied eventueel zijn. Ook moet nagegaan worden of de provincie niet naar de rechter stapt, indien de gemeente zoiets zou doen.

De gemeenteraad wil overigens een brief zenden aan Provinciale Staten met het verzoek te helpen bij de herinplant van verdwenen groen in Vlietland en de aanleg van een geluid- en zichtwerend scherm langs de A4 ter hoogte van het natuur- en recreatiegebied.

Provinciale Staten zouden het provinciaal bestuur onder druk moeten zetten, toezeggingen op beide terreinen zo snel mogelijk na te komen. Inzake de inhoud van de brief wil de gemeenteraad nog met B&W beraadslagen omdat ook die over de genoemde punten in onderhandeling is met het provinciaal bestuur.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter