Over een aantal jaar kan er langs de waterkant gefietst en gewandeld worden door een nieuw park bij Drievliet. Dan is het Molenvlietpark, met veel vijvers en groen, klaar. Het park heeft niet alleen een recreatieve functie, maar helpt ook bij het voorkomen van wateroverlast in de regio.

Ook in deze regio is er steeds meer kans op wateroverlast bij hevige regenbuien.  Als er in één klap zoveel water valt, kan dat niet allemaal op de gebruikelijke manieren wegvloeien. Zeker niet in gebieden met weinig weilanden en tuinen, maar veel gebouwen, tegels en asfalt.

Daarom wil het Hoogheemraadschap Delfland – waar ook Voorburg onder valt – graag meer ruimte voor waterberging aanleggen: vijvers, plassen en sloten waarin het teveel aan water tijdelijk kan worden opgevangen. ,,Vergelijk het met de uiterwaarden van een rivier”, legt Fred Nederpel van Delfland uit. ,,Met als verschil dat uiterwaarden doorgaans vrijelijk overstromen, terwijl waterbergingen door mensenhanden worden ingezet. Als hoogheemraadschap ‘sturen’ wij het afvoeren van overtollig water om overlast voor bewoners te voorkomen.”

De aanleg van de Rotterdamsebaan bood bij Drievliet een mooie kans om zo’n waterberging re realiseren: een aantal vijvers in het Molenvlietpark. ,,Bij hevige regenval wanneer het watersysteem het overtollige water niet snel genoeg kan afvoeren, laten we het waterpeil geleidelijk stijgen, totdat ze samen één grote vijver vormen”, legt Nederpel uit. De paden langs de waterkant blijven dan overigens begaanbaar en veilig. In totaal heeft de berging een capaciteit van 60 miljoen liter water.

Het initiatief om een park te realiseren bij Drievliet naast de toekomstige Rotterdamsebaan, komt van bewoners. Zij wilden de landschappelijke kwaliteiten (met nog enkele 18e eeuwse landgoederen) bewaren en meer recreatiemogelijkheden. De gemeente Den Haag omarmde het idee. Delfland sloot zich aan. (foto Jurriaan Brobbel)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter