B&W hebben een groot aantal maatregelen aangekondigd ten behoeve van fietsers. Hierbij een overzicht:

 • De fietserskruising van de Parkweg in Voorburg tussen de Laan van Oostenburg en de Franse Kerkstraat wordt verbreed. Net als het opstelvak voor fietsers midden op de Parkweg,
 • De fietserskruising op de Rodelaan in Voorburg richting Veurselaan wordt ontdaan van groen, verhoogd en aan de kant van het Sytwendepark voorzien van haaientanden zodat het fietsers duidelijk wordt dat zij geen voorrang hebben,
 • De fietsroute Prinses Mariannelaan – Essepad – Veurselaan – Mauvelaan wordt geasfalteerd,
 • De fietspaden langs de Mgr. van Steelaan worden geasfalteerd,
 • De fietspaden langs de Veursestraatweg worden geasfalteerd,
 • Aanleg vrijliggend fietspad Prinses Irenelaan,
 • Aanleg vrijliggend fietspad Burgemeester Kolfschotenlaan,
 • Asfalteren fietspad langs de Vliet tussen Zeeheldenwijk en Sytwendetunnel,
 • Asfalteren fietspad tussen CBS-gebouw en Rembrandtlaan Voorburg,
 • Fietspad Van Ruysdaellaan Leidschendam,
 • Extra fietsenstalling station Leidschendam-Voorburg,
 • Betere wegwijzers voor fietsers.

De bouw van een extra fietsenstalling bij station Voorburg ’t Loo wordt heroverwogen in verband met het eventueel wegvallen van subsidie voor de werken. Er komt extra aandacht voor de fietsverbinding tussen Prinsenhof en Leidsenhage en voor fietsroutes nabij scholen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter