Nieuws
Gemeente in de rode cijfers

De gemeente stevent dit jaar af op een begrotingstekort van zo’n half miljoen euro. Dat blijkt uit de zogenoemde ‘tussentijdse rapportage’ die B&W aan de gemeenteraad hebben gezonden. Ook de komende jaren blijft de gemeente in het rood staan, zo geeft de Kadernota aan; een stuk over de begrotingen voor de komende jaren.

Dit jaar zijn er tegenvallers bij de jeugdzorg (door een lagere uitkering van de rijksoverheid, 1,8 miljoen euro), de rijksuitkering om mensen aan werk te helpen (0,7 miljoen euro), de uitgaven voor bijzondere bijstand (0,25 miljoen euro) en hogere salariskosten voor ambtenaren (0,7 miljoen euro).

Meevallers laten zich zien bij de ouderen- en gezondheidszorg (Wet maatschappelijke ondersteuning, 1,4 miljoen euro), de bouwleges (0,6 miljoen euro) en de uitkering uit het Gemeentefonds (0,85 miljoen euro).

In 2018 liet de concept-begroting een tekort zien van ruim 1 miljoen euro. Ook in de jaren daarna bleef dat zo, alleen voor een lager bedrag. Door beleidsmaatregelen en bezuinigingen staat er voor 2018 nu een tekort van 3,1 miljoen euro in de boeken. In 2019 is dat tekort 840.000 euro. Pas in 2020 ontstaat een positief saldo: 185.000 euro.

In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Het is niet gezegd dat een nieuwe coalitie de maatregelen zoals die nu in de Kadernota staan zal overnemen. Wel zal de huidige coalitie de begroting van 2018 nog opstellen.

Over 2016 hield de gemeente 8,2 miljoen euro over. Dat is veel meer dan de voorziene 0,3 miljoen euro. Grootste meevallers waren een minder verwacht verlies op woningbouw in de Duivenvoordecorridor (3 miljoen euro), lagere uitgaven ouderen- en gezondheidszorg (Wet maatschappelijke ondersteuning, 2,8 miljoen euro) en een hogere uitkering Gemeentefonds (1,6 miljoen euro).

B&W stellen voor de ‘winst’ uit 2016 toe te voegen aan de financiële reserves. De algemene reserve komt daarmee op 56 miljoen euro. Inclusief financiële reserveringen voor concrete projecten zit er nu 119 miljoen euro in de gemeentekas.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter