Nieuws
Besparingen zorg boterzacht

B&W hebben voor 2018 en latere jaren besparingen doorgevoerd op de zorg (wet maatschappelijke ondersteuning, WMO) en de jeugdzorg. Bij de WMO gaat het om 1,5 miljoen euro per jaar, in de jeugdzorg om 1 miljoen euro. De besparingen zijn echter niet onderbouwd door beleidsmaatregelen.

Dat blijkt uit de zogenoemde Kadernota waarin B&W het financiële beleid voor de jaren 2018-2020 aangeven. Met de besparingen maken B&W onder meer financiële ruimte vrij voor extra uitgaven – 1,4 miljoen euro voor scholenbouw bijvoorbeeld – maar legt men ook 0,5 miljoen euro op zij voor beleid dat een nieuwe coalitie die na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 aantreedt, wil doorvoeren.

Bij de bezuiniging op de WMO stellen B&W dat dit gedaan is op grond van prognoses, indicaties, de kosten in de afgelopen jaren en ramingen. Tegelijk wordt echter opgemerkt dat de WMO een zogenoemde ‘open einde regeling’ is. ‘Inwoners krijgen altijd de zorg waar ze recht op hebben’ aldus B&W. Daarmee aangevende dat er geen vast budget is.

Bij de jeugdzorg is de 1 miljoen geschrapt ‘vooruitlopend’ op de verwachting dat de rijksoverheid met een nieuwe verdeelsleutel voor de financiële steun aan gemeenten op dit terrein zal komen. Bovendien wordt er van uitgegaan dat eerder afgesproken maatregelen eindelijk een effect zullen hebben op de kosten.

B&W geven aan dat een en ander wel betekent dat de eigen lobby bij de rijksoverheid op volle kracht voortgezet moet worden en dat de financiële ontwikkeling bij de jeugdzorg ‘nauwlettend’ gevolgd moet worden. Overigens boeken B&W de besparing op de jeugdzorg onder het motto ‘efficiënter werken’.

In de Kadernota stellen B&W dat er door het kritisch bekijken van de begroting 1,5 miljoen euro gevonden is in 2018. Dat bedrag wordt 1,9 miljoen in 2019 om daarna weer te zakken (1,8 miljoen in 2020 en 1,5 miljoen in 2021). Vrijwel de gehele besparing bestaat echter uit het WMO-geld.

B&W bezuinigen daarnaast 0,5 miljoen euro in 2018, oplopend naar 1,8 miljoen in 2021.  Deze besparingen bestaan grotendeels uit de jeugdzorg. Daarnaast valt het op dat er 0,4 miljoen euro minder wordt uitgegeven aan duurzaamheid, het paradepaardje van GroenLinks en wethouder Floor Kist.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter