Nieuws
Uitstel voor start- en landingsplaats helikopters

De start- en landingsplaats voor helikopters in de zuidoost kom van het Prins Clausplein, onder de rook van Voorburg, laat op zich wachten. De inspectie heeft tot nu toe geen verklaring voor veilig luchtruimgebruik afgegeven.

Dat blijkt uit een brief van de Commissaris der Koning, Jaap Smit, aan provinciale staten van Zuid-Holland. De gang van zaken leidt ertoe dat de initiatiefnemer, Heliplan, in de knel komt met de afgegeven luchthavenregeling. Die loopt op 1 april 2018 af. Smit stelt nu voor die datum te verschuiven naar 1 april 2020.

Provinciale staten hadden eerder gevraagd naar een grondige evaluatie van de effecten van de start- en landingsplaats op luchtkwaliteit, geluidhinder, verkeersveiligheid en economie. Bovendien moest er gezocht worden naar een alternatieve plek voor de start- en landingsplaats.

Smit stelt nu voor de evaluatie op te schuiven tot het moment dat de landingsplaats echt in gebruik is. Naar alternatieve plekken wordt ondertussen gezocht, zo geeft hij aan. Op de bewuste plek vinden nu jaarlijks 24 starts en 24 landingen plaats. Dat zouden er elk 400 moeten worden in de nieuwe situatie.

Er is veel verzet tegen de start- en landingsplaats. Actiegroep Heliniet is naar de rechter gestapt nu de gemeente Den Haag, op wiens grondgebied de start- en landingsplaats ligt, al voorbereidende maatregelen voor de inrichting toestond. Daarnaast is nog een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter