Nieuws
Verzet tegen nieuwe wethouder

Bianca Bremer is geïnstalleerd als nieuwe wethouder voor GBLV. Dertig gemeenteraadsleden stemden met haar benoeming is, vier stemden tegen, één stem was blanco. De uitslag is opvallend. Begin maart werd Lia de Ridder (D66) nog unaniem gekozen tot opvolgster van wethouder Saskia Bruines.

GBLV-fractieleider Walter Rosbenders verdedigde de voordracht van Bremer. Volgens hem nam GBLV zijn  bestuurlijke verantwoordelijkheid om de nog resterende plannen van de coalitie te realiseren en de bestuurlijke vernieuwing voort te zetten.

Einde april stapte GBLV uit de coalitie nadat de eigen wethouder Frank Rozenberg aangaf geen vertrouwen meer te voelen bij de coalitiepartners D66, PvdA en GroenLinks.

Rosbenders stelde dat zijn partij tot de stap om terug te keren was gekomen op aandrang van ‘de mensen’  en de andere politieke partijen. Hij noemde burgemeester Klaas Tigelaar niet. Eerder beweerde de partij nog dat ook de burgervader hen gevraagd had weer in de coalitie te stappen. Tigelaar zelf ontkende dat.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter