Nieuws
Impuls voor erfgoed Zuid-Holland

De uitgaven voor behoud en beleving van erfgoed in Zuid-Holland moeten stijgen van 2,6 miljoen euro nu naar 2,85 miljoen in 2020. Dat kan als het zogenoemde Erfgoedhuis – de uitvoerende dienst van de provincie als het om erfgoed gaat – meer fondsen binnen haalt en meer betaalde opdrachten verwerft. Dat blijkt uit een visie die de directie van het Erfgoedhuis heeft gemaakt voor de komende vier jaar.

Het Erfgoedhuis wil de belangstelling voor archeologie aanwakkeren. Zo krijgt de site www.archeologievanzuidholland.nl meer aandacht. Daarnaast wil meer werk maken van het behoud van molens en die ook draaiende zien te houden. Monumenten en beeldbepalende panden moeten niet leeg komen te staan. De herbestemming moet actief aangepakt worden.

Er komt een nieuwe communicatiestrategie voor het erfgoed met als rode draad ‘Het verhaal van Zuid-Holland’. Aan de zeven reeds bekende thema’s wordt niet getornd: landgoederenzone, oud-Hollandse waterlinie, Romeinse Limes (grens Romeinse rijk), Atlantikwall, trekvaarten, Goeree-Overflakkee en de Waterdriehoek (Dordrecht-Biesbosch-Kinderdijk).

Voor vrijwilligers komt er een online-platform ‘Zelf doen in Erfgoed & Groen’. Het Erfgoedhuis wil vrijwilligers ook meer gaan trainen. Het dienstenpakket voor gemeenten wordt uitgebreid. De Monumentenwacht krijgt een eigen site en strategie. De wacht gaan meer dingen doen. Er komt ook een nieuwe website waarmee alle betrokken bij erfgoed kennis kunnen gaan delen. De onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling moet worden bevorderd, aldus het Erfgoedhuis.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter