Nieuws
Uitstel plannen rond sportpark Duyvesteyn

De gemeente heeft de plannen voor een nieuwe wegverbinding tussen de Noordsingel en de Van Ruysdaellaan ter hoogte van het bestaande fietspad, voorlopig in de ijskast gelegd. Het project is verschoven naar 2018.

De nieuwe weg zou éénrichtingsverkeer toelaten vanaf de Noorsingel. De nieuwe weg is bedoeld voor bezoekers van hockeyvereniging Cartouche. Zij moeten zo makkelijker de parkeerplaats kunnen bereiken tussen de hockeyvereniging en tennispark Overdam.

De gemeente heeft inmiddels overleg geopend met de directies van twee maneges die ook in het gebied liggen: Esbi en Hestar. Dit met de kennelijke bedoeling hen te bewegen mee te werken aan een verhuizing naar een andere locatie.

De maneges liggen nu feitelijk midden in een woonwijk. Ze veroorzaken bovendien stankoverlast vanwege de mest die zij voortbrengen. Als nieuwe plek wordt aan de Duivenvoordecorridor (DVC) gedacht: het groen- en bouwgebied langs de weg naar Voorschoten. Dat is gemeentegrond.

Bezoekers van Cartouche veroorzaken nu verkeersoverlast in de wijk Damsigt omdat ze daar rondrijden en parkeren. Met de nieuwe verkeersweg zouden bezoekers min of meer gedwongen worden de parkeerplaats achter tennispark Overdam te gebruiken. In Damsigt zou een parkeerverbod komen.

Het is de bedoeling dat verkeer vanaf Cartouche straks de Van Ruysdaellaan volgt richting de Bachlaan om de wijk weer te verlaten. Bekeken wordt of de bestaande wegversmallingen in dit stuk van de Van Ruysdaellaan moeten verdwijnen.

Als de maneges verdwijnen ontstaat er ruimte voor een extra veld van Cartouche dan wel woningbouw.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter