Nieuws
Principiële discussie over Avalex

Wethouder Floor Kist wil een principiële politieke discussie over de toekomst van afvalbedrijf Avalex. De gemeente is nu met vijf andere gemeenten eigenaar van de onderneming die alleen overeind blijft door het aangaan van leningen waarvoor de gemeenten garant staan.

Kist wil in de discussie betrekken of de gemeente wel mede-eigenaar van Avalex moet blijven. Zo nee, welke afstand de gemeente dan tot de onderneming neemt en hoe verzekerd kan worden dat de gemeente mede het beleid van Avalex kan blijven sturen.

De bestuurder wil nog voor de zomer een document produceren waarin een en ander aan de orde komt. Dat zal gebeuren aan de hand van een stuk dat het dagelijks bestuur van Avalex, waarin Kist zelf zit, zal bespreken. Dat stuk wordt gemaakt door de directie van Avalex.

Wat de financiële gevolgen zijn of kunnen zijn van een beslissing over de toekomst van Avalex wil Kist pas na de politieke discussie gaan berekenen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter