Het is een bekend gegeven. Naar mate verkiezingen dichterbij komen hebben politici de neiging steeds meer naar buiten te komen met berichten over hun heldendaden. Zo ook gemeentelijke politici, met name degenen in colleges van B&W.

In Leidschendam-Voorburg is dat niet anders. De p.r.-machine draait op volle toeren en zal na de zomervakantie het toerental nog verder opvoeren. In maart 2018 kiezen we immers een nieuwe gemeenteraad.

De afgelopen weken hebben de lokale media al kunnen genieten van alle ijver. Zo spuwde de gemeentelijke afdeling communicatie dagelijks soms meerdere berichten uit. Helaas gingen een groot aantal over stukken die B&W aan de gemeenteraad hadden gezonden. En dat al dagen, soms weken, eerder. Oplettende persmuskieten hadden dat al lang geregistreerd.

Verder werd er plots een bericht rondgezonden over een brief die de gemeenteraad (!) had verzonden aan provinciale staten over natuur- en recreatiegebied Vlietland. Een feit waar het gemeentelijk apparaat op zich niets mee te maken had. Bovendien waren B&W in eerste instantie tegen de brief. En was het epistel twee weken eerder op de post gedaan.

Nog een p.r.-stunt: de gemeente zendt een persbericht rond om te wijzen op een persbericht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Alsof de pers niet mans genoeg is dat persbericht zelf te ontdekken. En alsof de collega-communicatiemensen bij de Metropoolregio hun werk niet goed doen. Die hebben kennelijk hulp uit Leidschendam-Voorburg nodig.

Over hulp gesproken. Nieuw Mariënpark is moeilijk bereikbaar. GBLV maakte zich daar druk om. De partij meldde korte tijd later dat het euvel verholpen zou worden want er was contact geweest met de aannemer/uitvoerder van werken daar en die zou maatregelen nemen. Twee dagen later meldt de gemeente via een persbericht ongeveer hetzelfde. Alleen zou een en ander nu geregeld zijn door een interventie van de gemeente.

Het is een opvallende gang van zaken. Een rare taakopvatting. Alsof er niet genoeg zinnige berichten over gemeentelijke activiteiten te produceren zijn. Of zouden de communicatiemedewerkers zich soms vervelen? Is er geen werk genoeg voor ze? Dat zou ervoor pleiten de afdeling maar wat in te krimpen. Het geld kan vast nuttiger besteed worden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter